Изображение: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №2-2017

English
FUTURE TEACHER TRAINING
S.N. Sladkov, R.R. Asfandiyarov, V.V. SladkovaHealth promotion competency building curricula in secondary vocational physical education system© ►►►pp.5-7
L.M. Kravtsova, Т.А. Mikhailova, E.V. Chernaya, G.P. KonyakhinaUniversity students' training system for summer practices at children's health camps© ►►►pp.15-16
 
SPORT RESERVE TRAINING
E.S. Tsygankov, V.N. Zudin, N.A. Vlasova, E.N. VlasovTypical piloting errors of beginner motor racers: systematizing study© ►►►pp.22-24
 
UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION 
A.Y. Anisimova, V.S. Yakimovich, I.G. Gibadullin New physical education vector for Russian higher education establishments© ►►►pp.28-29
 
«CHILDREN'S TRAINER» – journal in journal
A.M. Guryanov, L.V. Konovalova, V.A. Kashirin, O.A. LeontievaKettlebell lifting sport benefits for health promotion and improvement agenda© ►►►pp.34-36
M.A. Novoselov, E.N. SkarzhinskayaNeed for new research provisions for computer sports© ►►►pp.39-40
P.V. Galochkin, V.V. Kleshchev, S.V. SkryginRole of dexterity in elite boxing bouts© ►►►pp.41-43
A.I. Kravchuk, G.N. Pshenichnikova, J.V. KorichkoIssues of gymnastics terminology application in aesthetic sport disciplines© ►►►pp.44-46
E.V. Tarasova, F.A. Mavliev, E.L. Mozhaev Correlations of hemodynamic and balancing indices in football players under orthostatic tests© ►►►pp.47-49
 
V.P. Ozerov, A.A. Sasin, S.V. Ivanova, E.V. ChebotovaCorrelation of pacing skills with progress in Physical Education discipline© ►►►pp.50-52
D.A. Cherepakhin, A.A. Shchankin, E.A. Shunyaeva, G.I. Shchankina, A.P. MamaevEffects of physical education on social adaptability of ethnic female students of pedagogical university© ►►►pp.53-55
V.B. Mandrikov, N.V. Zamyatina, I.A. Ushakova Integrating activities of medical university divisions for students' health protection© ►►►pp.59-61
 
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION 
A.P. Shklyarenko, D.A. Ulyanov, T.G. KovalenkoEfficiency of seasonal therapeutic physical practices at children's orthopaedic therapeutic facility© ►►►pp.65-67
 
SOCIOLOGY OF PHYSICAL CULTURE
L.I. Lubysheva, I.M. SalakhovSocial vector of changes in pupils' attitude to physical education and sports© ►►►pp.71-73
E.V. Kiseleva, M.V. Zhiyar, Т.V. Levchenkova, V.B. SolovievSchoolchildren's opinion poll on Russian School Physical Education Olympiad: sociological analysis© ►►►pp.77-79