Health promotion competency building curricula in secondary vocational physical education system

Фотографии: 

ˑ: 

S.N. Sladkov1
R.R. Asfandiyarov1
V.V. Sladkova2
1Sterlitamak College of Physical Culture, Management and Service, Sterlitamak
2Lyceum № 1, Sterlitamak

Health promotion competency (particularly its values-and-motivations component) is to be designed based on due health agenda and healthy lifestyle accepted as pivotal for a fully-fledged life. The values-and-motivations component may be rated by a variety of criteria including: health role in the individual hierarchy of values; health promotion and improvement related motivations; acceptance of personal responsibility for the health promotion and improvement lifestyle; full awareness of the health promotion role in the vocational competences; and preparedness for a self-reliant health protection and improvement activity. In this article the theoretical grounds for the health promotion and improvement competency building in the secondary vocational physical education and sports system are provided and substantiated.

Keywords: competency, vocational education, health promotion, physical education and sports specialist, professional missions, health promotion competences.

References

  1. Abaskalova N.P. Sistemnyiy podhod v formirovanii zdorovogo obraza zhizni sub'ektov obrazovatelnogo protsessa «shkola–vuz» [System approach in healthy lifestyle formation in subjects of "school-university" learning process]. Novosibirsk: NSPU publ., 2001, 316 p.
  2. Avdeeva N.N., Ashmarin I.I., Stepanova G.B. Zdorovje kak tsennost i predmet nauchnogo znaniya [Health as value and subject of scientific knowledge]. Mir psikhologii, 2000, no. 1, pp. 68-75.
  3. Aizman R.I., Abaskalova N.P. Mediko-sotsialnyie i psihologicheskie aspektyi formirovaniya zdorovya [Medico-social and psychological aspects of health building]. Valeologicheskoe obrazovanie (problemyi, poiski, resheniya). Sb. nauch. tr. [Valeological education (problems, research, solutions). Col. works]. Lipetsk, 1996, pp. 3-12.
  4. Bicheva I.B. Razvitie professionalnoy kompetentnosti pedagogicheskih kadrov doshkolnyih obrazovatelnyih uchrezhdeniy. Dis. kand. ped. nauk [Development of professional competency of teaching staff in preschool educational institutions. PhD diss.]. N. Novgorod, 2003, p. 13.
  5. Vardanyan Y.V. Stroenie i razvitie professionalnoy kompetentnosti s vyisshim obrazovaniem. Dis. dokt. ped. nauk [Structure and development of professional competency with higher education. Doct. diss.]. Moscow, 1999, 353 p.
  6. Verbitskiy A.A. Aktivnoe obuchenie v vyisshey shkole: kontekstny podhod. Metod. posobie [Active learning in higher education: contextual approach. Guidance]. Moscow: Vysshaya shkola publ., 1991, 207 p.
  7. Verbitskiy A.A. Kompetentnostny podhod i teoriya kontekstnogo obucheniya [Competency building approach and contextual learning theory]. Moscow: ITs PKPS publ., 2004.
  8. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezultativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii [Key competences as result-target basis of competency building approach in education]. Moscow: IT PKPS publ., 2004, 38 p.