New physical education vector for Russian higher education establishments

Фотографии: 

ˑ: 

Associate Professor, PhD A.Y. Anisimova1
Dr.Hab., Professor V.S. Yakimovich2
Dr.Hab., Professor I.G. Gibadullin1
1Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk
2Volzhsky Polytechnic Institute (branch) of Volgograd State Technical University, Volgograd

The article considers the idea of a new physical education vector for the Russian higher education establishments in the context of modern individualized socializing education. The key difference of our concept from the traditional national one is the new vector of educational process geared to ensure individual acceptance of the socially important values of physical culture. In this context, it is the in-culturing process (interpreted as the individual commitment for physical culture) that is viewed as a key mission of the national academic physical education process.
The proposed innovative concept may provide a basis for a theoretical construct to integrate all the existing advanced physical education ideas and technologies for the benefit of the national universities, with every technology being properly timed and positioned in the process to ensure the education process being highly efficient and effective.

Keywords: innovative concept, physical education, culturing, in-culturing process.

References

  1. Gazman O.S. Neklassicheskaya pedagogika: ot avtoritarnoy pedagogiki k pedagogike svobodyi [Alternative pedagogics: from authoritarian pedagogics to pedagogics of freedom]. Moscow: MIROS publ., 2002, 296 p.
  2. Hessen S.I. Osnovyi pedagogiki. Vvedenie v prikladnuyu filosofiyu [Fundamentals of the pedagogy. Introduction to Applied Philosophy]. Moscow: Shkola-Press publ., 1995, 448 p.
  3. Zagvyazinskiy V.I., Roitblat O.V. Obrazovanie, operezhayuschee obschestvennoe razvitie: orientatsiya na buduschee [Education ahead of public development: focus on future]. Narodnoe obrazovanie, 2013, no. 9, pp. 14-22.
  4. Zagvyazinskiy V.I. Nastupit li epoha Vozrozhdeniya? … Strategiya innovatsionnogo razvitiya rossiyskogo obrazovaniya [Will Renaissance come? ... Strategy of innovative development of Russian education]. Moscow: Logos publ., 2015, 140 p.
  5. Kalinina N.E., Yakimovich V.S., Zhegalova M.N. Rossiyskaya sistema fizicheskogo vospitaniya: proshloe, nastoyaschee i buduschee [Russian physical education system: past, present and future]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2014, no. 5 (111), pp. 54-60.
  6. Kravchenko A.I. Kulturologiya. Ucheb. posobie dlya vuzov [Culturology: Study guide for universities]. Moscow: Akademicheskiy proekt publ., 2001, pp. 35-42.
  7. Yakimovich V.S. Proektirovanie sistemyi fizicheskogo vospitaniya na osnove lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya [Physical education system design based on personality-centered education]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2002, no. 1, p. 58.
  8. Yakimovich V.S., Kondrashov A.A. Tsel fizkulturnogo vospitaniya – chelovek kultury [Man of culture as a goal of physical education]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2003, no. 2, pp. 2-4.
  9. Herskovits M.J. Man and His Works. The Science of Cultural Anthropology. N.Y., 1949, 678 p.