Изображение: 

пдф: 

AttachmentSize
12_2021.pdf20.88 MB

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury № 12 2021

English
SPORT SCIENCE METHODOLOGY
G.V. Merzlyakova, V.V. Novokreshchenov, A.E. Alabuzhev University physical education and sports advancement program: provisions and analysis3
 
SPORT PHYSIOLOGY
N.N. Zakharyeva, I.D. Konyaev, E.I. Malieva, I.V. AbdrakhmanovaTraining process optimizing mathematical models for elite dance sport19
 
SPORT PSYCHOLOGY 
S.B. Seryakova, L.V. Tarabakina, T.V. Pushkareva, E.V. ZvonovaEmotional leadership of trainer as factor of education28
 
THEORY AND METHODS OF SPORTS
N.B. Novikova, I.G. Ivanova, G.A. Sergeev, A.V. Petrushin, A.N.Belyova Skate skiing techniques in cross-country races and biathlon: comparative analysis33
E.R. Akhmedzyanov, O.B. Dmitriev, P.K. PetrovTournament bracket generation for martial arts events: digital draw algorithm36
M.Y. Stepanov, M.B. Salamatov, S.A. SharipovInterval test training model for junior martial artists48
M. Lichota, K. Górniak, T. Sacewicz, D. SadowskaBody balance of male football players aged 7-10: pilot study54
A.A. Chernyaev, T.I. Oreshkina, L. Sh. Pestryaeva, N.N. PashkovaArchers’ competitive self-control excellence model57
A.V. Voronov, P.V. Kvashuk, R.V. Malkin, N.B. KotelevskayaPaddling machine for kayaking sport: biomechanical tests and benefit analysis60
 
APPLIED PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING 
 
ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
V.F. Lutkov, L.L. Miller, G.I. Smirnov, D.I. ShadrinPhysical overstrain in sports: modern prevention and rehabilitation procedure68
 
PEOPLE’S MOTOR ACTIVITY
E.R. Yashina, P.S. Turzin, K.E. Lukichev, A.V. GeneralovCorporate wellness programs: regional demand and progress profiling survey78
Y.V. Korichko, S.A. Davydova, A.A. Gladyshev, E.V. BerdnikovaUniversity students’ physical fitness in distant education period: variation analysis80
O.V. Mironova, K.V. Bulavchenko, A.V. Sharonova, I.I. KiprushinaSelf-reliant training model for beginner female students in physical education and sports discipline82
 
VOCATIONAL TRAINING 
E.Y. Mikhailova, E.V. Utisheva, N.G. Zakrevskaya, G.A. AndrosovaAcademic physical education and sports system: gender aspect87
 
CONSULTATIONS
A.V. Korichko, O.S. KrasnikovaModular swimming basics method for 6-7-year-olds89
 
«TRAINER» – journal in journal
G.M. Biryukova, E.G. Singurindi, S.M. Ashkinazi, G.V. SytnikPrecompetitive conditioning model for cross-country skiers96
 
 
IN SEARCH OF NEW BREAKTHROUGH
V.A. Aleksandrova, A.V. Skotnikova, V.B. Solovev, V.I. OvchinnikovNew training model for primary school age109
 
FROM SLUSHPILE
A.V. Turmanidze, A.A. Fomenko, E.A. VinogradovaFunctional exercises with letok game device to improve visual acuity50
A.A. Peredelsky, I.V. Leskova, L.Y. StolzPhysical education and sports in context of social dynamics and statics73
L.A. Bartnovskaya, V.V. Ponomarev, V.M. KravchenkoAnalysis of state of health of preschoolers living in Siberia101
I.V. Leskova, A.A. Peredelsky, S.Y. ZyazinSociology in pedagogical research111
L.I. Kostyunina, Al Shikh Mhd. Wisam, Dugufano BagayokoConstraints to football progress in developing countries114