K95 ski jumping take-off kinematics analysis at basic training stage of annual cycle

K95 ski jumping take-off kinematics analysis at basic training stage of annual cycle

ˑ: 

Postgraduate student E.D. Klimov1
PhD, Associate Professor A.I. Popova1
PhD, Associate Professor A.E. Ardashev1
1Tchaikovsky State Academy of Physical Culture, Tchaikovsky

Objective of the study was to analyze the K95 ski jumping take-off kinematic characteristics at the basic training stage of the annual cycle.
Methods and structure of the study. The study was run in 2018 at the Snezhinka Winter Sports Training Center named after A.A. Danilov in Tchaikovsky city on a sample of 9 ski jumpers. The sample was tested for the K95 jumping techniques with a special priority to the take-off joint angles, with the trainings were complemented with a special take-off kinematics excellence practices.
Results and conclusion. The pre- versus post-experimental K95 take-off kinematics tests found significant progress in most of the test rates with exception of the trunk angles in the in-run phase and ankle joint angle in the take-off phase.

Keywords: ski jumping, take-off, jumping technique, kinematic characteristics, jump simulation training.

References

  1. Ardashev A.E., Popova A.I. Analiz dinamicheskikh pokazateley tekhniki ottalkivaniya pryguna na lyzhakh s tramplinov K125 i K95 [Analysis of dynamic indicators of ski jumper's take-off K125 and K95 technique]. Fizicheskaya kultura. Sport. Turizm. Dvigatelnaya rekreatsiya. 2018. V. 3, no. 3. pp. 38-46.
  2. Zaharov G.G. Perspektivy razvitiya tekhniki pryizhka na lyzhakh s tramplina [Ski jumping technique: prospects for development]. Sport i sportivnaya meditsina [Sports and Sports Medicine]. Proc. national practical conference with international participation. (Tchaikovsky, April 12-14, 2018). Tchaikovsky: Tchaikovsky State Academy of Physical Culture publ., 2018. pp. 93-96.
  3. Zaharov G.G., Novikova N.B., Kotelevskaya N.B. Sovremennye tendentsii v biomekhanike ottalkivaniya i nachala poleta v pryizhkakh na lyzhakh s tramplina [Modern trends in biomechanics of take-off and start of flight in ski jumping]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2020. no. 3 (181). pp. 151-156.
  4. Zebzeev Vl.V., Zdanovich O.S., Zebzeev Vik. V. Biomekhanicheskie i aerodinamicheskie osobennosti tekhniki pryzhka s tramplina v fazakh ottalkivaniya i poleta [Biomechanical and aerodynamic features of ski jumping technique in take-off and flight phases]. Nauka i sport: sovremennye tendentsii. 2016. No. 1 (T. 10). pp. 42-48.
  5. Popova A.I., Ardashev A.E. Sovershenstvovanie tekhniki ottalkivaniya sportsmenov v pryzhkakh na lyzhakh s tramplina K125 i K95 [Improvement of athletes’ take-off technique in K125 and K95ski jumping]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2018. No. 6 (160). pp. 186-191.