New training model for primary school age

New training model for primary school age

ˑ: 

PhD, Associate Professor V.A. Aleksandrova1
PhD, Associate Professor A.V. Skotnikova1
PhD, Associate Professor V.B. Solovev1
V.I. Ovchinnikov1
1Moscow City Pedagogical University, Moscow

Objective of the study was to pretest physical fitness of the primary school sample and develop a physical education and sports model with special individualize physical fitness elements for underdeveloped physical qualities.
Methods and structure of the study. We sampled for the study the four-graders from five Moscow schools. The physical fitness of the sample was tested by the PQ-specific tests to rate the movement coordination, endurance, flexibility and speed-strength qualities. Based on the physical fitness test data, we developed a modular physical education and sports model with special fitness elements to improve the underdeveloped physical qualities. The physical qualities training modules were sequenced in a school year on an individualized basis.
Results and conclusion. We tested the physical fitness of the sample to detect the underdeveloped physical qualities (dominated by flexibility and strength) and developed a modular physical education and sports model with special fitness elements to improve the individual underdeveloped physical qualities. The physical education and sports model is being piloted in five Moscow schools at this juncture.

Keywords: primary school age, physical fitness, integrated wellness program, physical qualities, physical training model.

References

  1. Aleksandrova V.A., Skotnikova A.V., Ovchinnikov V.I. et al. Sravnitelnyiy analiz pokazateley fizicheskoy podgotovlennosti shkolnikov mladshego shkolnogo vozrasta s normativami 2-y stupeni GTO dlya vozrasta 9-10 let [Comparative analysis of physical fitness indices of primary schoolchildren with stage 2 GTO standards for 9-10-year-olds]. Innovatsionnye tekhnologii v sporte i fizicheskom vospitanii podrastayushchego pokoleniya [Innovative technologies in sports and physical education of the younger generation]. Proc. X res.-pract. conference with international participation. Moscow. 2020. pp. 211-216.
  2. Balandin V.A., Chernyshenko Y.K., Prosoedova L.I. Sravnitelnaya kharakteristika dinamiki pokazateley fizicheskoy podgotovlennosti i morfologicheskie osobennosti detey 6-7 let [Comparative characteristics of dynamics of physical fitness indices and morphological characteristics of 6-7-year-olds]. Sovremennye problemy fizicheskoy kultury i Olimpiyskogo dvizheniya [Modern problems of physical education and Olympic movement]. Proc. regionalnoy res.-pract. conference, V. II. Rostov-on-Don, 1999. pp. 68-70.
  3. Barantsev S.A. Razvitie vynoslivosti u uchashchikhsya mladshikh klassov [Building endurance in primary school students]. Fizicheskaya kultura v shkole. 2002. No. 10. pp. 10-12.
  4. Baranov V.N., Shustin B.N. Osnovnye napravleniya nauchnykh issledovaniy v sfere fizicheskoy kultury i sporta [Key directions of scientific research in physical education and sports]. Kultura fizicheskaya i zdorovye. 2016. No. 2 (18). pp.89-91.
  5. Burukhin S.F. Metodika obucheniya fizicheskoy kulture. Gimnastika [Physical education teaching method. Gymnastics]. Moscow: Yurayt publ., 2019. 174 p.
  6. Lisitskaya T., Sidneva L. Aerobika [Aerobics]. In 2 vol. V. 1: Teoriya i metodika [Theory and methodology]. Moscow: Russian Federation of Aerobics publ., 2002. 232 p.: il.
  7. Lisitskaya T., Sidneva L. Aerobika [Aerobics]. In 2 vol. V. 2: Chastnye metodiki [Private methods]. Moscow: Russian Federation of Aerobics publ., 2002. 216 p.: il.
  8. Byleeva L.V. et al. Podvizhnye igry. Prakticheskiy material [Outdoor games. Practical material]. Study guide for university students and secondary ed. inst. of physical education: rec. State Com. RF in physical education, sports and tourism. Moscow: TVT Divizion publ., 2014. 281 p.: il.
  9. Korotkov I.M. et al. Podvizhnye igry [Outdoor games]. Study guide for university students. Moscow: TVT Divizion publ., 2019. 212 p.