Mental stress tolerance training system for fencing sport

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor L.G. Ryzhkova1
Graduate student A.D. Kravtsov1
1Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism (SCOLIFK), Moscow

Objective of the study was to analyze benefits of a mental-stress-based customized special training system for fencing sport.
Results and conclusion. Mental-stress is known to heavily influence practical efficiency of training systems in many sports including elite fencing sport where it is common for the coaches to consider both the mental and physical stresses of every training session. Our study was designed to offer a new fencing sport training/ competitive mental stress rating scale that may be applied for mental conditioning of the fencers for the specific stressors. We used the mental-stress rating scale to develop a software for calculating the mental stress for every training/ competitive mission knowing the mental stress origins and focuses. The new training/ competitive mental-stress rating scale piloting experiment in the elite fencers training system found it beneficial for the mental-stress-sensitive training process design and management as verified by the competitive progress of the sample in the foil events.

Keywords: skilled fencers, mental stress, specialized activity, training tasks.

References

 1. Anokhin P.K., Sudakov V.K. Emotsii i zdorovye [Emotions and health]. Budushchee nauki. Moscow: Znanie publ., 1973. pp. 24-38.
 2. Keller V.S. Deyatelnost sportsmenov v variativnykh konfliktnykh situatsiyakh [Athletes’ activity in variable conflict situations]. Kiev: Zdorovya publ., 1977. 184 p.
 3. Kiselev Y.Y. Otsenka emotsionalnogo vozbuzhdeniya v realnykh usloviyakh sportivnoy deyatelnosti [Rating of emotional excitement in real conditions of sports activity]. Stress i trevoga v sporte [Stress and Anxiety in Sports]. Collected intern. articles. Comp. by Y.L. Hanin. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1983. pp. 99-107.
 4. Marischuk V.L. Pereraspredelenie funktsionalnyikh rezervov v organizme sportsmena kak pokazatel stressa [Redistribution of functional reserves in athlete's body as indicator of stress]. Stress i trevoga v sporte [Stress and Anxiety in Sports]. Collected intern. articles. Comp. by Y.L. Hanin. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1983. p. 72-87.
 5. Naydiffer R.M. Opredelenie i formirovanie optimalnogo urovnya emotsionalnogo vozbuzhdeniya [Determination and formation of optimal level of emotional arousal]. Stress i trevoga v sporte [Stress and Anxiety in Sports]. Collected intern. articles. Comp. by Y.L. Hanin. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1983. pp. 189-204.
 6. Rachell B.S. Metodika izmereniya stress-tolerantnosti u sportsmenov vysokogo klassa [Stress tolerance rating methods in elite sports]. Stress i trevoga v sporte [Stress and Anxiety in Sports]. Collected intern. articles. Comp. by Y.L. Hanin. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1983. pp. 125-135.
 7. Rodionov A.V. Psikhologiya sportivnogo poedinka [Sports duel psychology]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1968. 120 p.
 8. Rodionov A.V., Sivitskiy V.G. Novye podkhody v podgotovke fekhtovalshchikov [New approaches in fencing training]. Minsk: Vedy publ., 2002. 182 p.
 9. Ryzhkova L.G. Tekhnika i taktika sportivnogo fekhtovaniya [Competitive fencing; technique and tactics]. Fekhtovanie. XXI vek. Tekhnika. Taktika. Psikhologiya. Upravlenie trenirovkoy [Fencing. XXI Century. Technique. Tactics. Psychology. Workout management]. Moscow: Chelovek publ., 2014. pp. 19-28.
 10. Ryizhkova L.G. Funktsionalnye sostavlyayushchie boevykh deystviy [Functional components of military operations]. Fekhtovanie. XXI vek. Tekhnika. Taktika. Psikhologiya. Upravlenie trenirovkoy [Fencing. XXI Century. Technique. Tactics. Psychology. Workout management]. Moscow: Chelovek publ., 2014. pp. 28-32.
 11. Ryzhkova L.G. Psikhologiya boya, taktika fekhtovaniya i lichnost sportsmena [Combat psychology, fencing tactics and athlete's personality]. Fekhtovanie. XXI vek. Tekhnika. Taktika. Psikhologiya. Upravlenie trenirovkoy [Fencing. XXI Century. Technique. Tactics. Psychology. Workout management]. Moscow: Chelovek publ., 2014. pp. 32-33.
 12. Skibitskiy I.G., Grishko Y.Y. Psikhicheskie napryazheniya v sporte [Mental stress in sports]. Aktualnye aspekty sovremennoy nauki [Actual aspects of modern science]. Proc. III intern. res.-pract. conference (Lipetsk, December 20 2013). Lipetsk: RaDushi publ., 2013. pp. 98-104.
 13. Tyshler D.A., Ryzhkova L.G. Fekhtovanie. Tekhniko-takticheskaya i funktsionalnaya trenirovka [Technical-tactical and functional training]. Moscow: Akademicheskiy Proekt publ., 2010. 183 p.
 14. Lazarus R.S. Stress theory and psychophysiological research. Forsvars medicin, 1967. 3. Suyyl. No 2.