University physical education and sports advancement program: provisions and analysis

ˑ: 

Dr. Sc.Hist., Professor G.V. Merzlyakova1
Dr. Hab., Professor V.V. Novokreshchenov1
PhD, Associate Professor A.E. Alabuzhev1
1Udmurt State University, Izhevsk

Objective of the study was to develop an Udmurt State University Physical Education and Sports Progress Program for the period up to 2030 (hereinafter referred to as the Program).
Methods and structure of the study. We used the following methods in the study: analysis of the valid legal and regulatory documents for the physical education and sports sector management and the relevant physical education and sports service policy documents for universities; questionnaire surveys using the Google Forms online service, interviews, and mathematical tools for the questionnaire survey data processing and analyses. The survey data produced by the Google Forms were instantly processed and analyzed. We sampled the 1-3-year students attending the university physical education and sports classes for questionnaire survey-1 in March 2018 (n=689) and questionnaire survey-2 in October 2020 (n=345).
Results and conclusion. The recent federal governmental policy documents to encourage the national physical education and sports progress require from the national higher educational establishment taking challenging projects to increase their habitually sporting student populations. The federal strategy sets the goals that should be attained on a systematic basis, with every university expected to develop and implement its own physical education and sports progress program. These university physical education and sports progress programs for the period up to 2030 should respect the following: every university’s university sports progress history and traditions for the whole service period; key university sports progress provisions; university physical education and sport service assets/ infrastructure and accessibility; interests and needs of the student community profiled by the questionnaire survey; best practices and experiences of the peer universities implementing the similar Programs.

Keywords: Udmurt State University, methodology, university sports, program, progress.

References

  1. Alabuzhev A.E., Severukhin G.B., Mitrichenko R.KKh. K 85-letiyu Udmurtskogo gosudarstvennogo universiteta [In honour of 85th anniversary of Udmurt State University]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. No. 1. pp. 3-5.
  2. Mezhotraslevaya programma razvitiya studencheskogo sporta ot 9 marta 2021 g. # 141/167/90 [Cross-sectoral program for development of university sports from March 9, 2021] http://studsport.ru/10.03.2021_megotraslevaya_programma_razvitiya_studen... (date of access: 14.04.2021).
  3. Pasport natsionalnogo proekta «Demografiya» [Passport of national project "Demography"]. https://natsionalnyie proektyi.rf/projects (date of access: 14.04.2021).
  4. Programma razvitiya fizicheskoy kultury i sporta v FGAOU VPO «Sibirskiy federalny universitet» [Program for the development of physical education and sports at Siberian Federal University]. https://sport.sfu-kras.ru/sites/sport.sfu-kras.ru/files/zozh-programma_r... (date of access: 14.04.2021).
  5. Proekt programmy razvitiya fizicheskoy kultury i studencheskogo sporta v FGBOU VO «Vyatskiy gosudarstvenny universitet» do 2024 goda [Draft program for development of physical education and university sports at Vyatka State University until 2024]. https://docviewer.yandex.ru/view/887378454&lang=ru.
  6. Rasporyazhenie ot 24 noyabrya 2020 goda #3081-r Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ob utverzhdenii Strategii razvitiya fizicheskoy kultury i sporta v Rossiyskoy Federatsii do 2030 goda [Order of November 24, 2020 No. 3081-r of the Government of the Russian Federation on the approval of the Strategy for development of physical education and sports in the Russian Federation until 2030]. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011300022 (date of access: 14.04.2021).
  7. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 7 maya 2018 g. # 204 «O natsionalnykh tselyakh i strategicheskikh zadachakh razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2024 goda [Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2018 No. 204 “On national goals and strategic objectives of development of the Russian Federation for the period up to 2024]. http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (date of access: 14.04.2021).
  8. Tselevaya programma «Razvitie fizicheskoy kultury i spora v studencheskoy srede na 2016-2020 gody» v Nizhnevartovskom GU [Target program "Development of physical education and sports in student environment for 2016-2020" in Nizhnevartovsk State University]. https://nvsu.ru/ru/uvr/1396/TSP%20Razv.%20FFKIS%202016.pdf.