Effect of chinese qigong ba duan jin gymnastics on physical state of special health group students

ˑ: 

Postgraduate student Yatsun Zhang1, 2
Dr. Med. T.A. Shilko1
A.B. Sharafeeva1
1National Research Tomsk State University, Tomsk
2Shenyang Normal University, Shenyang, China

Objective of the study was to assess the influence of Chinese Qigong Ba Duan Jin gymnastics on the physical condition of special health group students.
Research methods and structure. At Physical Education and Sports classes (two semesters) the female students of the Experimental group were practicing Qigong Ba Duan Jin gymnastics and Control group trained by the regular curriculum.
Research results and conclusions. The use of Chinese Qigong Ba Duan Jin gymnastics has a positive effect on the physical condition of female students in the special health group by optimizing their physical development (Erisman index) and cardiovascular and respiratory system functionality (blood pressure, vital capacity, VC index, Stange and Genchi test).

Keywords: Chinese Qigong Ba Duan Jin gymnastics, female students, physical condition.

References

  1. Lu Guanrong. Proishozhdenie i razvitie Tsigun [The origin and development of Qigong]. Pekin: People's Sports Publishing House, 2004 g.
  2. Rodionova O.M. Sostoyanie zdorovya studentov iz razlichnykh regionov Rossii i studentov RUDN za 1995-2010 gg. [State of health of students from different regions of Russia and students of PFUR University in 1995-2010]. Ekonomika prirodopolzovaniya. 2010. No. 5. pp. 110-120.
  3. Sosunovskiy V.S., Zagrevskaya A.I. Kineziologicheskiy potentsial detey starshego doshkolnogo vozrasta [Kinesiological potential of senior schoolchildren]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. no. 10. pp. 68-70.
  4. Zhang Guoming. Analiz faktorov, vliyayushchikh na effekt ot uprazhneniy Tsigun na zdorove [Analysis of factors influencing effect of Qigong exercises on health]. Rukovodstvo po sportivnoy kulture. 2015. No. 4. pp. 51-54.
  5. Shilko T.A., Golovko G.I., Loson E.V. Monitoring fizicheskoy podgotovlennosti studentov-bakalavrov, postupivshikh na 1-y kurs Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Monitoring of physical fitness of bachelor 1st year students of Tomsk State University]. Vestn. Tom. gos. un-ta. 2019. No. 440. pp. 190–194.