Academic special health groups: physical education and sports motivations and values survey

ˑ: 

Dr. Hab., Professor E.F. Nasyrova1
PhD, senior lecturer O.Y. Muller1
1Surgut State University, Surgut

Objective of the study was to survey and analyze the physical education and sport motivations and values of the special health group students.
Methods and structure of the study. We surveyed the physical education and sport motivations and values of the special health group students using the A.V. Shaboltas Sports Motivations Survey method. We sampled for the survey the Surgut Polytechnic College’s special health group students (n=40) and provisionally grouped them into Hearing Impaired Group and Somatic Diseases Group.
Results and conclusion. The physical education and sport motivations and values of the special health group students may be grouped into general cultural, socio-psychological and specific ones. The general cultural motivations and values refer to the group conceptions of the ongoing socio-cultural processes in the key communities and their own potential contributions to the social life and cultures. The socio-psychological motivations and values refer to the public priorities, public opinions, motives, interests, values and priorities of the relevant social groups, plus the physical education-and-sport-specific social relationships.

Keywords: motivations and values, sports, physical education, special health group students.

References

  1. Burtsev V.A., Cherenshchinkov A.G., Gerasimov E.A. Innovatsionnye formy privlecheniya lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya i invalidov k fizkulturno-sportivnoy deyatelnosti [Innovative forms of attracting people with disabilities to physical education and sports activities]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2018. no. 1. pp. 136-140.
  2. Voronov N.A. Zanyatiya sportom kak sredstvo povysheniya lichnostnogo adaptatsionnogo potentsiala lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya [Sports as tool to increase personal adaptive potential of people with disabilities]. Nauka, tekhnika i obrazovanie. 2018. No. 3. pp. 110-113.
  3. Sedochenko S.V., Savinkova O.N., Begidova T.P. Issledovanie motivatsii k zanyatiyam adaptivnym sportom v aspekte sotsialnoy integratsii lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya [Study of motivation for adaptive sports in context of social integration of people with disabilities]. Vestnik Universiteta Rossiyskoy akademii obrazovaniya. 2018. No. 4 (11). pp. 115-118.
  4. Cherkasov V.V., Ilyinykh I.A., Lapaev E.A. Fizkulturno-sportivnaya orientatsiya detey s OVZ [Physical education and sports orientation of children with disabilities]. Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2021. No. 1. pp. 126-133.