Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №12 2017

English
MANAGEMENT IN SPORT
N.V. Parshikova, S.I. Izaak, V.N. MalitsNational physical culture and sports sector long-term development strategy© ►►►pp.3-5
 
VOCATIONAL TRAINING
 
UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION
I.V. Manzheley Educative resource of academic sporting environments© ►►►pp.24-27
L.N. Shatilovich, V.I. Nazmutdinova, D.S. RechapovAnalysis of health situations in students and working young people© ►►►pp.28-30
V.P. Gladenkova, A.Y. Zhmykhova, A.N. Vakulenko, O.S. YuzhikovaSpecial health group students' morphology., functionality and physical fitness analysis versus somatotypes and diagnoses© ►►►pp.33-35
L.V. Rychkova, V.M. Polyakov, K.V. Sukhinina, L.I. KolesnikovaPsychological, morphological and functional specifics of special health group students© ►►►pp.36-39
 
PHYSICAL EDUCATION OF RISING GENERATION
T.P. Zavyalova, I.V. StarodubtsevaPreschooler' physical health monitoring studies: problems and solutions© ►►►pp.46-48
N.Y. Prokopiev, A.M. DurovPhysical progress of 8 year old boys at initial athletic training stage© ►►►pp.49-52
 
CHILDREN AND YOUTH SPORTS
V.V. Khristov, D.N. Makaridin, M.V. Alekseeva, N.B. SoloshenkoSport progress tests for athletic training process  management in sport schools© ►►►pp.53-55
 
SPORT PHYSIOLOGY
E.Sh. Shayakhmetova, E.R. Khakimov, A.F. Gainullina, A.L. Lintvarev Elite boxers' psychophysiology conditioning system efficiency improvement© ►►►pp.56-58
Y.Y. Byalovsky, M.M. Lapkin, A.L. Pokhachevsky, V.V. Davydov, S.V. Bulatetsky, R.M. Voronin Interval hypoxic training modelling and efficiency rating© ►►►pp.59-61
D.A. Saraykin, E.L. Bacherikov, J.G. Kamskova, V.I. PavlovaStudy of physiological indices of taekwondokas in case of sensory conflict© ►►►pp.62-64
 
«TRAINER» – journal in journal
A. Lednitski, L. Doleleva, T. Gallova Slovak junior U14-class basketball players: physical qualities rating© ►►►pp.69-70
D.N. MakaridinElite WKF karatekas' response rating in different aspects© ►►►pp.71-72
D.V. ChayunCompetitive performance modeling in sports aerobics© ►►►pp.73-75
I.V. Astrakhantseva, A.V. Nazarenko, L.D. NazarenkoAthletic training on 'environmental path'© ►►►pp.76-77
 
siberia - SCIENCE AND SPORT
V.G. Shilko, E.S. Potovskaya, Т.А. Shilko, O.N. Krupitskaya, M.S. Lim Effects of fitness and body conditioning method on female students' physical progress and stress tolerance© ►►►pp.83-85
J.A. Karvunis, L.Sh. Galyamova, V.L. Krainik, L.V. KapilevichNetworking of civil organisations in youth tourism: problems and prospects© ►►►pp.86-88
T.A. Shilko, T.P. Prokopets, V.L. Krainik Brainworkers' health education and improvement model© ►►►pp.89-92
 
IN SEARCH OF NEW BREAKTHROUGH
Y.V. LarinSport sciences in search of disciplinary foundation© ►►►pp.94-96
E.N. Yarkova, G.M. ZabolotnayaSporting activity values and senses: classification attempt© ►►►pp.97-99