Изображение: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №8 2019

English
JUBILEE OF OUR COLLEAGUES
O.S. Botsman, V.V. Mironov, G.A. ShashkinMilitary institute of physical culture: 110 years at army service© ►►►pp.3
 
SPORT SCIENCE METHODOLOGY
Sh.Z. Khubbiev, V.L. Pashuta, N.V. Romanenko, A.V. KozlovOn sport trainings in armed forces: terms and definitions© ►►►pp.6
 
FROM SLUSHPILE
 
V.A. Shchegolev, V.P. Sushchenko, V.A. Sobina, A.N. SivakMilitary personnel physical training theory: origin and progress stages© ►►►pp.9
 
VOCATIONAL TRAINING
S.M. Ashkinazi, V.A. Islamov, A.V. Malyshko, P.A. KuzinHand-to-hand combat centered physical trainings system for Russian Ministry of Defense general education system© ►►►pp.16
V.V. Mironov, O.S. Botsman, A.V. Zykov, A.N. KislyGymnastics and athletic training model for Military institute of physical culture© ►►►pp.18
R.M. Kadyrov, G.N. Blakhin, V.E. Smirnov, A.N. ChirginMilitary academy faculty’s physical education design and management service: success factors© ►►►pp.21
A.S. Petrenko, A.M. Fofanov, A.A. Greshnykh, A.S. Grusevich Theoretical and practical provisions for individualized physical education service at military/ frontier service academies© ►►►pp.24
A.G. Shchurov, G.G. Dmitriev, M.T. Lobzha, L.S. Uzun Mental conditioning tools in physical education toolkit for service personnel© ►►►pp.27
 
ACADEMIC PHYSICAL EDUCATION
I.A. Pogonysheva, D.A. Pogonyshev, V.V. PostnikovaNorthern university student population health and physical progress profiling study© ►►►pp.33
O.S. Krasnikova, L.G. Pashchenko, S.A. DavydovaMass academic sport system improvement model to promote physical activity among students© ►►►pp.36
Yu.N. Serikova, V.A. Aleksandrova, A.Yu. NechayevaCoordination qualities tests of 18-20 year old female students at non-sporting university© ►►►pp.39
 
SPORT PHYSIOLOGY
D.A. Alaverdyan, S.Sh. Namozova, S.G. Shcherbak, S.P. Urazov, O.S. GlotovGenotype and metabolic profile associations in athletic adaptation to physical loads© ►►►pp.42
N.A. Ustselemova, S.V. Ustselemov, T.F. Orekhova, E.V. SergeevaMathematical statistics methods in application to university students’ physiological systems analysis© ►►►pp.45
I.V. Levshin, E.N. Kuryanovich, S.A. TrapeznikovSport-specific functional conditions and their correction© ►►►pp.48
Y.Yu. Zakharova, V.G. Starostin, A.Yu. PetrovaElite female mas-wrestlers’ anthropometrical and functionality characteristics© ►►►pp.50
 
ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
V.K. Klimova, L.E. Pakhomova, O.V. Petrenko, E.S. NikolaevaTrampoline physical training model for children with autistic spectrum disorders© ►►►pp.60
 
SOCIOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
A.R. Galeev, N.V. Dulina, Ye.N. Ikingrin, S.A. Davydova, Yu.V. Korichko, L.I. Lubysheva Heritage of 2014 Winter Olympics in sochi: sociological analysis© ►►►pp.63
 
FROM SLUSHPILE
 
V.A.Sheregova, Sh.F. Farakhutdinov, O.V. UstinovaSocializing aspects of modern dance sport© ►►►pp.69
 
SPORT PSYCHOLOGY
A.N. Konopleva, A.A. Kozhemov, M.M. GairbekovBenefits of academic mountaineering sport for emotional and volitional progress© ►►►pp.71
A.F. Khaervarina, L.M. Matveyeva, R.M. Yamileva, E.Sh. Shayakhmetova, D.G. OgurechnikovAuditory-visual mental/ emotional conditioning method for youth boxing sport© ►►►pp.73
R.A. Rogozhnikova, G.B. Belova, S.V. Stenin, I.I. IkhtisanovHuman-values-centered athletic discipline cultivating concept© ►►►pp.76
 
CONSULTATIONS 
A.A. Tretyakov, V.V. Drogomeretsky, M.S. Filatov, M.S. Koreneva Water rescue course for Ministry of Internal Affairs’ police academies© ►►►pp.78
M.A. Kocheriyan, I.V. Vashlyaeva, T.V. Volovik Ural region’s municipalities: sport infrastructure state analysis© ►►►pp.81
 
«TRAINER» – journal in journal 
I.S. Belyaev, A.V. Voronkov, I.N. Nikulin, I.A. RutskoyPre-season trainings systems of kettlebell sport elite© ►►►pp.84
L.A. Kadutskaya, A.V. Posokhov, T.A. Mironova, E.Yu. DomrachevaMoving target shooter’s attention control analysis© ►►►pp.87
E.N. Medvedeva, T.Yu. Davydova, T.I. KolesnikovaThrow elements in rhythmic gymnastics: muscle activation profiling tests© ►►►pp.90
 
IN SEARCH OF NEW BREAKTHROUGH 
S.A. Davydova, L.G. Pashchenko, N.I. Sinyavsky, A.V. FursovComputerized physical progress test and management system for GTO complex test qualifiers© ►►►pp.96
 
FROM SLUSHPILE
A.B. Petrov, S.P. Bodko, V.K. Seisebayev, D.A. PokhachevskyTraining process efficiency criteria in professional sambo and judo sports© ►►►pp.98
 
V.V. Bazelyuk, E.A. Popova, A.A. Demin, T.V. LetaevaWorld Skills Russia championship youth movement: benefits of physical activity for soft-competences© ►►►pp.99