Educatory resource of competitive environment at Olympic reserve school

ˑ: 

Dr.Hab., Professor I.V. Manzheley1
PhD E.T. Kolunin1
Postgraduate G.A. Kutsenko1
1Tyumen State University, Tyumen

The study analyzes the educatory resource of competitive environment at Olympic Reserve School with a special emphasis on the priority goals and challenges of the children’s coaching service; key requirements to the professional qualities of the children’s coaches; and the junior athlete’s personality qualities valuable for the coaches, families and teammates. The study explores the education process management within the coach-athlete-family cooperation system with due attention to the individual motivations and challenges experienced by the underage athletes; and offers special initiatives to improve the training process and school educational service quality. It was found that a sport school viewed as the dynamic, open and needs-sensitive educatory environment for efficient cooperation of the school administration, coaches, underage athletes and their families – shall design its education policies so as to highlight the key problems, progress opportunities and grow points to facilitate the constructive reforms, resource mobilization and progress in the educational process.

Keywords: educatory resource, sport school, competitive environment, coach-athlete-family interactions, key personality qualities, motivations, service quality.

References

  1. Bal'sevich V.K., Lubysheva L.I. Sportivno-orientirovannoe fizicheskoe vospitanie: obrazovatelny i sotsialny aspekty [Sports-centered physical education: educational and social aspects]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2003, no. 5, pp. 19-22.
  2. Bobylev G.P. Sportivnaya shkola kak vospitatelnaya organizatsiya [Sport school as educational organization]. PhD diss. abstract. Moscow, 2006, 17 p.
  3. Kolunin E.T. Konvergirovanie sredstv gimnastiki na nachalnom etape podgotovki v igrovykh vidakh sporta [Converging gymnastics techniques at initial training stage in team sports]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 6, pp. 60.
  4. Lubysheva L.I. Sovremennaya sportivnaya nauka: ot stagnatsii k novoy paradigme razvitiya [Modern sport science: from stagnation to new development paradigm]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no.  5, pp. 3-5.
  5. Manzheley I.V. Vospitatelny potentsial sportivnoy sredy vuza [Educative resource of academic sporting environments]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 12, pp. 24-27.
  6. Panachev V.D. Sport kak sotsialny institut v razvitii lichnosti [Sport as social institution in personality development]. PhD diss.. Perm, 2000, 231 p.
  7. Stolyarov V.I. Teoreticheskaya kontseptsiya sporta na osnove dialekticheskoy metodologii (k diskussii o sovremennom sporte) [Theoretical concept of sport based on dialectical methodology (to discussion about modern sports)]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2016, no. 5, pp. 5-9.
  8. Khvatskaya E.E. Obrazovatelnaya sreda sportivnoy shkoly kak vneshniy resurs «dvoynoy» karery sportsmenov [Sport school educational environment as inner resource of athlete's double career]. Resursy konkurentosposobnosti sportsmenov: teoriya i praktika realizatsii: sb. nauch. trudov VI Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnyim uchastiem [Proc. VI Nat. res.-pract. conf. with intern. part. 'Resources of athletes' competitiveness: theory and practice of implementation']. Krasnodar, 2016, pp. 234-237.
  9. Khromin E.V. et al. Innovatsionnoe upravlenie kak osnova razvitiya shkolnogo, detsko-yunosheskogo i massovogo sporta na munitsipalnom urovne [Innovative management to underlie municipal development of school, youth and mass sports]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 12, pp. 6-9.
  10. Fabrichnikov D.A. Reshenie vospitatelnykh zadach v protsesse trenirovochnoy raboty s yunyimi sportsmenami v detskikh sportivnykh shkolakh [Solution of educational tasks in training process with junior athletes in children's sport schools]. PhD diss. abstract. Tyumen, 2005, 26 p.