Academic sports disciplines: educational stress analysis

Фотографии: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №5 2017, pp.88-90

Postgraduate N.R. Usaeva
PhD, Associate Professor A.A. Povzun
Dr.Hab., Professor V.D. Povzun
PhD, Associate Professor V.V. Apokin
Surgut State University, Surgut

Stress tolerance is viewed today as one of the key components of an athletic sport mastery built up by the training process and competitive experience, and every modern training system gives a high priority to the individual stress coping abilities mobilised by extreme physical and mental workloads. Y.V. Sherbatykh used educational stress tests to rate the individual stress tolerance and offered interpretations of the key personality, mental and psychosomatic traits of the students majoring in academic sport disciplines in different stages of the education process. The study found certain biases in the students’ stress-tolerance self-rates classified by different stressors of the academic education process. The study revealed the need in a further integrated study of the students’ stress tolerance rates versus their attitudes to and progress in education, plus the need in new training models to cultivate enthusiastic attitudes to the educational process by means of the stress tolerance building tools.

Keywords: stress tolerance, stress, education process.

References

 1. Apokin V.V., Povzun A.A., Povzun V.D. Gumanitarnaya sreda VUZa kak uslovie tsennostnogo samoopredeleniya studentov [University humanitarian environment for value self-determination of students]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 2014, no. 4, p. 92.
 2. Vakhrameev P.L., Ogorodova T.V. Issledovanie stressoustoychivosti molodykh sportsmenov [Study of stress tolerance of junior athletes]. Mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. "Aktualnye problemy teoreticheskoy i prikladnoy psikhologii: traditsii i perspektivy" [Proc. All-Rus. res.-pract. conf. "Actual problems of theoretical and applied psychology: traditions and perspectives"]. Yaroslavl: Demidov YSU publ., 2011, 696 p.
 3. Katunin A. P. Stressoustoychivost kak psikhologicheskiy fenomen [Stress tolerance as a psychological phenomenon]. Molodoy ucheny, 2012, no. 9, pp. 243-246.
 4. Krasichkov D.V. Fiziologicheskie osobennosti adaptatsii studentov-sportsmenov pri povyshennoy fizicheskoy nagruzke v protsesse obucheniya v vuze: dis. kand. biol. nauk [Physiological characteristics of adaptation of student-athletes at increased physical load during university studies. PhD diss.]. Lipetsk, 2009, 158 p.
 5. Malyshev I.V., Orlyanskaya A.R. Adaptatsionnye vozmozhnosti lichnosti studentov-sportsmenov v usloviyakh vuzovskogo obucheniya [Adaptive capabilities of student-athletes during university studies]. V mire nauchnykh otkrytiy, 2015, no. 7-1, pp. 512–524.
 6. Povzun A.A., Apokin V.V., Savinykh L.E., Semenova O.A. Sezonnye izmeneniya sostoyaniya nespetsificheskoy adaptosposobnosti organizma sportsmenov vysokoy kvalifikatsii [Seasonal changes in non-specific adaptive capability of elite athletes]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2011, no. 5, pp. 86-88.
 7. Povzun A.A., Povzun V.D., Apokin V.V. Bioritmologicheskaya otsenka roli fizicheskoy kultury v organizatsii ozdorovitelnoy raboty v VUZe [Biorhythmological estimation of the role of physical culture in organization of recreation work in university]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2013, no. 2, pp. 85-88
 8. Povzun A.A., Povzun V.D., Apokin V.V., Fyntyne O.A. Nespetsificheskaya adaptosposobnost i ee osobennosti u studentov sportivnogo fakulteta v usloviyakh smeshcheniya poyasnogo vremeni [Nonspecific adaptability and its features in students of sports faculty in conditions of zone time offset]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 8, pp. 91-96.
 9. Povzun V.D., Povzun A.A., Apokin V.V. Vozmozhnosti obrazovatel'noy sredy universiteta v razvitii tvorcheskogo potentsiala studentov sportivnogo fakul'teta [Capacities of university educational environment in development of sports faculty students' creative potential]. Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2013. – № 1. – P. 94–95.
 10. Povzun V.D., Povzun A.A., Apokin V.V. Sravnitel'ny analiz i puti razvitiya tvorcheskogo potentsiala studentov v usloviyakh obrazovatel'noy sredy universiteta [Comparative analysis and development of students' creative potential within university educational environment]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 2013, no. 7, pp. 85–88.
 11. Povzun V.D., Fyntyne O.A., Povzun A.A., Apokin V.V. Dinamika tvorcheskogo potentsiala vypusknikov sportivnogo fakul'teta (Creative potential dynamics in sport faculty graduates]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 2015, no. 7, pp. 86–88.
 12. Povzun V.D., Povzun A.A., Apokin V.V. Usaeva N.R. Analiz urovnya stressoustoychivosti studentov sportivnykh napravleniy universiteta [University sport department students' stress tolerance analysis]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 9, pp. 89- 93.
 13. Savinykh L.E., Povzun A.A., Apokin V.V., Kiseleva A.A. Bioritmologicheskiy analiz vliyaniya dlitelnykh pereletov na sostoyanie nespetsificheskoy adaptosposobnosti organizma sportsmenok [Biorhythmological alalysis of influence of long flights on condition of nonspecific adaptability of organism of female athletes]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2010, no. 10, pp. 102-104 .
 14. Test na stressoustoychivost' [Stress tolerance test]. Available at: http://www.no-stress.ru/ testy/stress.html.
 15. Shcherbatykh Y.V. Psikhologiya stressa i metody korrektsii [Stress psychology and methods of correction]. St. Petersburg: Piter publ., 2006, 256 p.