Conversion subject specification through classification of sports technologies

ˑ: 

S.V. Mukhaev1
Professor, Dr.Hab. L.A. Semenov2
1Basketball club «Enisei» Krasnoyarsk
2Surgut State Pedagogical University, SurGPU

The article provides an analysis of the major trends in the development of the concept of conversion of sports high technologies in physical education and public sport, which revealed the problem in the voluntary implementation of conversion and excessively wide subject of conversion, comprising principles, techniques and methods of sports training. In order to solve this problem, it is suggested systematizing sports technologies and distinguishing four classes, adequate to the tasks to be solved: meta-, macro-, meso- and micro-technologies. Such a systematization will contribute to specifying the subject of conversion for a particular sports discipline (to sport for all, physical education) taking into account stage, basic sections and purposes of training.

Keywords: conversion, systematization of sports technologies, meta-, macro-, meso- and micro-technologies.

References

  1. Andryushchenko L.B. Spetsial'naya podgotovka yunykh basketbolistok k sorevnovatel'noy deyatel'nosti v komandakh vysshey ligi v gruppakh vysshego sportivnogo masterstva: dis. … kand. ped. nauk (Special training of young female basketball players to the competitive activity in premier league teams in groups of elite sports mastery: PhD thesis) / L.B. Andryushchenko. – Moscow, 1988. – 198 p.
  2. Bal'sevich V.K. Konversiya vysokikh tekhnologiy sportivnoy podgotovki kak aktual'noe napravlenie sovershenstvovaniya fizicheskogo vospitaniya i sporta dlya vsekh (Conversion of high sports training techologies as actual trend of improvement of physical education and sport for all) / V.K. Bal'sevich // Teoriya i praktika fiz. kultury, 1993. – № 4. – P. 21-23.
  3. Bondarchuk A.P. Legkoatleticheskie metaniya (Athletic throwing) / A.P. Bondarchuk – Kiev: Zdoroviya, 1984. – 168 p.
  4. Verkhoshanskiy Yu.V. Programmirovanie i organizatsiya trenirovochnogo protsessa (Programming and organization of training process) / Yu.V. Verkhoshanskiy. – Moscow: Fizkul'tura i sport, 1985. – 175 s.
  5. Zheleznyak Yu.D. Sovershenstvovanie sistemy podgotovki sportivnykh rezervov v igrovykh vidakh sporta: avtoref. dis. … dokt. ped. nauk (Sports reserves training system improvement in team sports: abstract of doctoral thesis) / Yu.D. Zheleznyak. – Moscow, 1981. – 48 p.
  6. Lubysheva L.I. Sportivnaya kul'tura v shkole (School sports culture) / L.I. Lubysheva. – Moscow: Teoriya i praktika fiz. kul'tury i sporta, 2006. – 174 p.
  7. Markov Yu.A. Organizatsiya i metodika fizicheskogo vospitaniya mal'chikov 10-13 let – uchashchikhsya obshcheobrazovatel'noy shkoly v uchebno-trenirovochnykh gruppakh sportivnoy gimnastiki: dis. … kand. ped. nauk (Organization and technology of physical education of general schoolboys of 10-13 years of age in artistic gymnastics training groups: PhD thesis) / Yu.A. Markov. – Moscow, 1998. – 119 p.