Application of rheoencephalography as a method for assessing functional lateral organization in a youth sample

Application of rheoencephalography as a method for assessing functional lateral organization in a youth sample

ˑ: 

Postgraduate student P.A. Kulagin1
Dr. Med., Professor M.M. Lapkin1
PhD, Associate Professor E.A. Trutneva1
Dr. Med., Professor A.L. Pokhachevsky1, 2
PhD, Associate Professor A.I. Filipchenko2
1I.P. Pavlov Ryazan State Medical University, Ryazan
2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

Objective of the study was to evaluate the possibility of using rheoencephalography as a method for assessing the functional lateral organization in subjects with different performance of purposeful activities.
Methods and structure of the study. The scientific study was conducted on 31 male subjects aged 18-22 years. Functional lateralization (FL) was studied using a complex methodology for assessing motor and sensory asymmetries, as well as methods of dynamometry, tapping test and rheoencephalography (REG). The profile of the lateral organization (PLO) and the integral indicator of the PLO were determined. The study of FL was carried out in two states: in the initial state of relative rest and when performing the "Schulte-Gorbov Tables" test. The obtained data were processed by nonparametric methods.
Results and conclusions. According to the results of the evaluation of the integral index of the profile of the lateral organization (PLO), the sample was divided into two groups: mainly with right-sided PLO (n=16, average age 20.5± 1.1 years) and with left-sided PLO (n=15, average age 19.1± 1.2 years). When comparing the obtained groups according to REG indicators, it was found that in subjects with right-sided PLO, the propagation time of the rheographic wave in the Fmd lead is significantly higher than in subjects with left-sided PLO (p=0.0448). Cluster analysis was used to divide the sample by performance indicators of the "Schulte-Gorbov Tables" test. Cluster 1 (n=19, average age 20.1±1.4 years) included subjects who performed the test with high performance, cluster 2 (n=12, average age 19.5± 1.2 years) – with low. Significant inter-cluster differences in dynamometry indicators were revealed, as well as significant intra-group differences in dynamometry and rheoencephalography (REG) indicators. There were no significant correlations between REG indicators and PLO indicators, dynamometry and tapping test. The data obtained indicate that the revealed differences may be related to the unequal system organization of functions.

Keywords: functional brain asymmetry, effectiveness of purposeful activity, dynamometry.

References

  1. Bragina N.N., Dobrokhotov T.A. Funktsionalnyye asimmetrii cheloveka [Functional human asymmetries]. Moscow, 1981. 288 p.
  2. Kapilevich L.V., Ezhova G.S., Zakharova A.N. et al. Bioelektricheskaya aktivnost golovnogo mozga i tserebralnaya gemodinamika u sportsmenov pri sochetanii kognitivnoy i fizicheskoy nagruzki [Bioelectric activity of the brain and cerebral hemodynamics in athletes with a combination of cognitive and physical activity]. Fiziologiya cheloveka. 2019. Vol. 45. No. 2. pp. 58-69.
  3. Kulagin P.A., Lapkin M.M., Trutneva E.A., Zorin R.A. Polovyye razlichiya gemodinamicheskogo obespecheniya golovnogo mozga cheloveka pri vypolnenii modeliruyemoy kognitivnoy deyatelnosti [Sex differences in the hemodynamic provision of the human brain during the performance of simulated cognitive activity]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2022. Vol. 19. No. 3. pp. 34-41.
  4. Luchitskaya E.S., Rusanov V.B. Funktsionalnyye osobennosti gemodinamiki podrostkov v usloviyakh razlichnoy dvigatelnoy aktivnosti [Functional features of adolescent hemodynamics under conditions of various physical activity]. Fiziologiya cheloveka. 2009. Vol. 35. No. 4. pp. 43-50.
  5. Mazikin I.M. Vliyaniye profilya lateralnoy organizatsii golovnogo mozga na rezultativnost sportivnoy deyatelnosti cheloveka i metody yego vyyavleniya [Influence of the profile of the lateral organization of the brain on the effectiveness of a person's sports activity and methods for its detection]. Rossiyskiy mediko-biologicheskiy vestnik im. akademika I.P. Pavlova. 2016. No. 2. pp. 117-126.
  6. Mazikin I.M., Lapkin M.M., Akulina M.V., Kulagin P.A. Pokazateli funktsionalnoy lateralnoy organizatsii u studentov-yunoshey meditsinskogo vuza s razlichnym urovnem fizicheskoy podgotovlennosti [Indicators of functional lateral organization in male students of a medical university with different levels of physical fitness]. Rossiyskiy mediko-biologicheskiy vestnik im. akademika I.P. Pavlova. 2022. Vol. 30. No. 3. pp. 367-374.
  7. Fomina E.V., Olenko E.S., Kirichuk V.F., Kodochigova A.I. Sostoyaniye mozgovoy gemodinamiki u molodykh muzhchin s raznymi pokazatelyami adaptatsionnykh rezervov organizma [The state of cerebral hemodynamics in young men with different indicators of the adaptive reserves of the body]. Sovremennyye voprosy biomeditsiny. 2021. Vol. 5. No. 3 (16). pp. 142-158.
  8. Ishikawa W., Sato M., Fukuda Y. Correlation between asymmetry of spontaneous oscillation of hemodynamic changes in the prefrontal cortex and anxiety levels: a near-infrared spectroscopy study. Journal of biomedical optics. 2014. Vol. 19. No. 2. 027005.
  9. Stone M.R., Gibson A.S. Asymmetry of Cerebral Hemodynamic Response to Incremental Cycling Exercise. International journal of sports physiology and performance 2016 Vol. 11(2). pp. 273-275.