Historical prerequisites for the transformation of the theory of physical education into the methodology of sportization

ˑ: 

Dr. Hab., Professor L.I. Lubysheva1
PhD, Associate Professor S.A. Pronin2
Postgraduate student E.P. Korolkov3
1Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow
2Saint Petersburg State University, St. Petersburg
3Higher School of Economics, Saint-Petersburg State Economic University, St. Petersburg

Objective of the study was to to reveal the historical prerequisites for the transformation of the idea of physical education into the methodology of sportization.
Results and conclusions. The main prerequisite for the transition of the concept of physical education to the methodology of sportization was the development of a new form and content of the domestic system of physical culture and sports movement. Scientific works of V.K. Balsevich about the problems and prospects for the development of physical culture and sports are of great educational importance in understanding the place and role of physical culture in organizing a healthy lifestyle of a person. The practice of developing research and educational activities in the field of physical culture and sports of the Soviet period, undoubtedly, has its outstanding results, which have become a national treasure and have no analogue in the world, but at the same time, it must be admitted that objective systemic errors were made related to with the Soviet system of state administration, including the sphere of physical culture and sports. In the future, the effective implementation of the concept of physical education in the context of the methodology of sportization is possible if the Unified physical culture and sports classification is developed within the educational space of the Russian Federation.

Keywords: historical prerequisites, physical education, sportization, scientific contribution of the scientist.

References

 1. Ageevets V.U., Taymazov V.A., General A.D. Butovskij: u istokov olim-pijskogo dvizheniya [Butovsky: at the origins of the Olympic movement]. St. Petersburg: Olimp-SPb publ., 2006. 236 p.
 2. Balsevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsekh i dlya kazhdogo [Physical culture for everyone and for everyone]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1988. 208 p.
 3. Duperron G.A. Teoriya fizicheskoj kultury [Theory of physical culture]. Leningrad: Vremya publ., 1925. Vol. 1-3.
 4. Kulinko N.F. Nekotorye aspekty fizicheskogo vospitaniya [Some aspects of physical education]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 1968. No. 9. pp. 36-38.
 5. O dalnejshem podeme massovosti fizicheskoj kultury sporta: postanovlenie CK KPSS i SM SSSR ot 11 sentyabrya 1981 g. № 890 [On the further rise of the mass character of the physical culture of sports: the resolution of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR of September 11, 1981 No. 890].
 6. Pochinkin A.V. Protivostoyanie lyubitelskogo i professionalnogo sporta v olimpij-skom dvizhenii: istoriko-teoret. analiz [Confrontation between amateur and professional sports in the Olympic movement: historical and theoretical analysis]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2005. No. 11. pp. 25-26, 39-42.
 7. Pronin S.A., Korolkov E.P., Filippov S.S. Proekciya koncepcii o fizkulturnom vospitanii V.K. Balsevicha na sovremennuyu sistemu fizkultury i sporta rossijskoj federacii [Projection of the concept of physical education V.K. Balsevich on the modern system of physical culture and sports of the Russian Federation]. Integraciya sociogumanitarnogo i estestvenno-nauchnogo znaniya v kontekste ontokineziologicheskoj metodologii sportivnoj nauki [Integration of socio-humanitarian and natural science knowledge in the context of the ontokinesiological methodology of sports science]. Proceedings of scientific symposium in memory of V.K. Balsevich. Moscow, 2021. pp. 33-38.
 8. Pronin S.A., Platonova V.A. K voprosu o termine «sportizaciya» [On the issue of the term "sportization"]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. No. 10. p. 97.
 9. Serebrovskaya M.V. Issledovanie zhiznenno-neobhodimyh dvizhenij i fizicheskie uprazhneniya [Study of vital movements and physical exercises]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 1927. No. 1. pp. 48-52.
 10. Lubysheva L.I. [ed.] Sportizaciya v sisteme fizicheskogo vospitaniya: ot nauchnoj idei k inno-vacionnoj praktike [Sportization in the system of physical education: from scientific idea to innovative practice]. Moscow: Teoriya i praktika fiz. kultury i sporta publ., 2017. 199 p.
 11. Taymazov V.A., Taymazov A.V., Nikitin S.A., Korolkov E.P. Fizicheskaya kultura kak osnova formirovaniya chelovecheskogo kapitala v Rossijskoj Federacii i obekt sistemy upravleniya [Physical culture as the basis for the formation of human capital in the Russian Federation and the object of the management system]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2020. No. 5 (183).
 12. Kharabuga G.D. K voprosu o sovershenstvovanii sovetskoj sistemy fizicheskogo vospitaniya [On the issue of improving the Soviet system of physical education]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 1969. No. 1. pp. 54-56.
 13. Yakovlev V.G. K istorii fizicheskogo vospitaniya v pionerskih organizaciyah [On the history of physical education in pioneer organizations]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 1946. Vol. IX. Issue 7. pp. 353-370.
 14. Yakovlev V.G. Sport yunyh [Sports of the young]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 1955. Vol. XVIII. Issue 11. pp. 806-810.