“Fresh-air” outdoor training sessions: new shape for old tradition

ˑ: 

Dr. Hab., Professor O.N. Golovko1
PhD, associate Professor V.A. Ley1
Senior lecturer A.G. Mikhaylova1
PhD, associate Professor T.V. Smirnova1
1Sevastopol State University, Sevastopol, Russia
2Nakhimov Black Sea Higher Naval School, Sevastopol, Russia

Abstract
Objective of the study was to analyze benefits of the “fresh-air” outdoor training service in the new social reality.
Methods and structure of the study. We analyzed the historical prototypes of the fresh-air training session in educational systems to outline the modern practical pillars for the national and foreign outdoor training systems and experiences as a basis for our empirical study.
Results and conclusion. The study offers the potential ways to improve the education service quality under pressure from the growing environmental crisis and epidemiological risks for popular health on the whole and student health in particular. The study analyzes benefits of the fresh-air studies for health to offer the key provisions for the outdoor education service based on a questionnaire survey of students and university faculty. Scientific novelty: new form of fresh-air training session. Practical significance: the study offers practical recommendations on how the outdoor training session should be designed and managed.

Keywords: “fresh-air” outdoor training session, natural conformity, health protection, epidemiologic situation.

References

 1. Alekseev S.V. Asimmetrichnaya integratsiya bezopasnosti, ekologii i zdorovya cheloveka kak mekhanizm stanovleniya obrazovaniya dlya ustoychivogo razvitiya [Asymmetric integration of safety, ecology and human health as mechanism for formation of education for sustainable development]. Chelovek i obrazovanie. 2015. No. 1. pp. 58–62.
 2. Golovko O.N., Lei V.A. Pedagogicheskaya podgotovka studentov inzhenerno-ekologicheskogo profilya [Pedagogical training of environmental engineering students]. Sevastopol: SevNTU publ., 2014. 215 p.
 3. Golovko O.N., Salo V.A. Puti povysheniya ekologicheskoy napravlennosti shkolnogo fizicheskogo obrazovaniya [Ways to improve environmental orientation of school physical education]. Fizika v shkole. 2017. No. 5. pp. 29–33.
 4. Dorozhnaya karta osushchestvleniya Globalnoy programmy deystviy po obrazovaniyu v interesakh ustoychivogo razvitiya [Plan for implementation of Global Program of Action on Education for Sustainable Development]. YuNESKO. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514r.pdf.
 5. Zakhlebny A.N., Dzyatkovskaya E.N. Idei ustoychivogo razvitiya v shkole: otechestvenny i zarubezhny opyt adaptatsii idey ustoychivogo razvitiya k predmetnym oblastyam obshchego obrazovaniya [Ideas of sustainable development at school: domestic and foreign experience in adapting ideas of sustainable development to subject areas of general education]. M.: Obrazovanie i ekologiya publ. 2017. 172 p.
 6. Ley V.A. «Svezhiy» urok kak zdorovesberegayushchaya forma organizatsii obucheniya [Fresh air lesson as health-preserving form of training organization]. Dobrodeevskie chteniya – 2018 [Dobrodeev conference] Proc. II International res.-practical conf.. October 18-19 2018. M.: MSRU publ.. pp. 226–227.
 7. Sukhomlinskiy V.A. Razgovor s molodym direktorom shkoly [Conversation with young headmaster]. M.: Prosveshchenie publ., 1982. 206 p.
 8. Tailakova E.A. Vospitanie ekologicheskoy kultury detey i molodezhi v Finlyandii i Shvetsii [Raising ecological culture of children and youth in Finland and Sweden]. Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2012. V. 17. No. 3. pp. 1398–1402.
 9. Tyumaseva Z.I.; Alekseeva S.V., Zahlebnogo A.N. [ed.]. Luchshie praktiki ekologicheskogo obrazovaniya v interesakh ustoychivogo razvitiya [Best practices of environmental education for sustainable development]. St. Petersburg: St. Petersburg APDE publ.; M., 2018. 208 p.
 10. Dzyatkovskaya E.N., Zakhlebny A.N. Ekologicheskoe obrazovanie v interesakh ustoychivogo razvitiya. Pedagogicheskiy poisk [Environmental education for sustainable development. Pedagogical search] Proc. res.-pract. conference. M.: Obrazovanie i ekologiya Center publ., 2016. 104 p.
 11. Fagerstam E., Blom, J. Learning biology and mathematics outdoors: effects and attitudes in a Swedish high school context. J. Adventure Educ. Outdoor Leadersh. 2012. 13: pp.56 –75. doi: 10.1080/14729679.2011.647432.
 12. Kuo M., Browning MHEM Penner M.L. Do Lessons in Nature Boost Subsequent Classroom Engagement? Refueling Students in Flight. Front. Psychol. 2018. 8: p. 2253 doi: 10.3389/fpsyg.2017.02253.
 13. World Health Organization. Physical activity. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity Accessed 15 May 2021.