Motivating 10-14-year-olds for physical education and sports

ˑ: 

PhD A. A. Vetrenko
P.P. Ershov Ishim Pedagogical Institute (branch) of Tyumen State University, Ishim

Objective of the study was to offer institutional and training provisions to motivate teenagers for sports in the additional training system.
Methods and structure of the study. The motivations encouraging model testing experiment was run in September 2018 through June 2019. We sampled for the EG the 10-14 year-olds from a beginner sports training group and assessed their sports motivations by the V.I. Tropnikov Test.
Results and conclusion. The teenagers’ sports motivations tests and analyses with periodic retests were found beneficial as they effectively encourage progresses in the sports motivations and lay a sound basis for physical education and sports in the adulthood.

Keywords: physical education, sports, sports motivation, teenagers.

References

  1. Andreeva A.N. Osobennosti motivatsii shkolnikov k zanyatiyam fizicheskoy kulturoy i sportom [Specifics of motivating students for physical education and sports activities]. Psikhologo-pedagogicheskie problemy motivatsii uchebnoy i trudovoy deyatelnosti [Psychological and pedagogical problems of motivation for educational and work activities]. Proc. res.- practical conference. Novosibirsk, 1985. pp. 60-61.
  2. Babushkin G.D., Babushkin E.G. Formirovanie sportivnoy motivatsii [Formation of sports motivation]. SibSAPC publ.. Omsk, 2000. 179 p.
  3. Ilyin E.P. Motivatsiya i motivy [Motivation and motives]. St. Petersburg, 2002, 512 p.
  4. Piloyan R.A. Sposoby formirovaniya motivatsii sportivnoy deyatelnosti [Ways of formation of motivation for sports]. Moscow, 1988. 28 p.
  5. Suslov F.P. Problemy detsko-yunosheskogo sporta na sovremennom etape ego razvitiya [Problems of youth sports at present stage of development]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2008. No. 3. pp. 2-6.
  6. Tropnikov V.I. Struktura i dinamika motivov sportivnoy deyatelnosti (na primere tyazheloy atletiki, boksa i gandbola) [Structure and dynamics of motives for sports (case study of weightlifting, boxing and handball)]. PhD diss. abstract. SCOLIPE publ., 1989. P. 14.
  7. Shaboltas A.V. Motivy zanyatiya sportom vysshikh dostizheniy v yunosheskom vozraste [Motives for doing elite sports in adolescence]. PhD diss.. St. Petersburg, 1998. 184 p.
  8. Yakhin I.F. O problemah sohraneniya ustoychivogo interesa uchashchikhsya v dopolnitelnom obrazovanii [Problems of maintaining stable interest in students in additional education].V Andreevskie chteniya: sovremennyie kontseptsii i tekhnologii tvorcheskogo samorazvitiya lichnosti [V Andreev conference: modern concepts and technologies of creative self-development of individual]. Proc. nat. res.-practical. conf. with int. participation. Kazan, 2020. pp. 517-521.