Training schoolchildren for municipal competitions in supplementary education system

Фотографии: 

Dr.Hab., Professor V.G. Nikitushkin1
PhD, Associate Professor N.G. Mikhailov1
PhD, Associate Professor Yu.I. Razinov1
PhD, Associate Professor I.I. Stolov1
1Moscow City Pedagogical University, Moscow

Objective of the study was to develop and prove the effectiveness of the methodology of development of the speed and speed-strength abilities with a predominant focus on the use of sport games and game exercises during the track and field activities in school sections.
Methods and structure of the study. Two groups of schoolchildren were formed - Experimental and Control Groups, 15 people each. In the Experimental Group, the training process was based on the development of the subjects' speed and speed-strength abilities with the focus on sports games (Table 3), and in the Control Group - on the development of basic physical qualities: strength, speed, and endurance.
Results and conclusions. Considering the effectiveness of the developed methodology of training of schoolchildren and, above all, the achieved level of development of overall physical fitness, it can be concluded that the educational experiment contributed to the achievement of the high level of development of speed and speed-strength abilities and significant increase in the strength level. There were statistically significant differences between the groups.
The training methodology aimed to improve the speed and speed-strength abilities in the 15-16-year-olds proved to be effective and can serve as a basis for their preparation for competitive activity.

Keywords: schoolchildren, school section, overall and special physical training, educational experiment.

References

  1. Lubysheva L.I. Sportizatsiya obshcheobrazovatelnykh shkol: kontseptualnye osnovy i tekhnologicheskie resheniya [Sportization of secondary schools: conceptual foundations and technological solutions]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2016, no. 1, pp. 5-8.
  2. Nikitushkin V.G., Cherkashin V.P., Chesnokov N.N. Metodika razvitiya bystroty i skorostno-silovykh kachestv yunykh sprinterov igrovymi sredstvami trenirovki [Game training tools to build speed and speed-strength qualities in junior sprinters by game training aids]. Chelovek, zdorove, fizicheskaya kultura i sport v izmenyayuschemsya mire [Man, health, physical education and sport in a changing world]. Proc. XXVII International res.-practical conf. on the problems of academic physical education. Kolomna, 2017. pp. 82-88.
  3. Nikitushkin V.G., Kondrashov E.E. Sorevnovanie kak sposob formirovaniya u shkolnikov interesa k fizicheskoy kulture [Competition to motivate students for physical education]. Vestnik MGPU no. 2 (48). Ser. «Pedagogika i psikhologiya».2019. pp. 82-86.
  4. Stolov I.I. Sportivnaya shkola: nachalny etap – integralny podkhod [Sports school: initial stage - integrated approach]. Teaching aid. M.: Operativnaya poligrafiya publ., 2017. 180 p.