Formation of reflexive component in female racing skiers during training sessions

Фотографии: 

PhD, Associate Professor L.T. Orlova1
PhD E.V. Naumov2
Associate Professor O.V. Krapivin2
V.A. Novikov2
A.Yu. Grushina2
1Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Ryazan
2Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan

Objective of the study was to identify the conditions that ensure the formation of a reflexive component in female racing skiers during training sessions in higher educational institutions.
Methods and structure of the study. Sampled for the study were 17 female athletes having different qualifications from Class I to CMS. Based on the analysis of the scientific and methodical literature related to the research topic, the following reflexive component indicators were singled out: capacity for self-development, personal identity, self-consistency (test by V.I. Andreeva), level of formation of self-esteem (questionnaire by N.P. Fetiskin).
Study results and conclusions. The female racing skiers were found to have an increase in the level of self-consistency and level of formation of positive self-esteem. The study revealed a positive effect of the identified conditions on the indicators of reflexive component displayed by the female racing skiers during the training sessions, which was confirmed by the results of competitions of various levels.
Therefore, we determined the basic conditions for the formation of the reflexive component in the female racing skiers, both students and cadets of higher educational institutions: variation, dialog, business games, trainings, coach-instructors' work, drawing up of a weekly plan; application of various methods, summing up the results.

Keywords: reflexive component, self-esteem, self-consistency, female racing skier, educational and training process, conditions.

References

  1. Ananyev B.G.; Bodalev A.A. [ed.] Psikhologiya i problemy chelovekoznaniya: izbrannye psikhologicheskie Trudy [Psychology and problems of human knowledge: selected psychological works]. Moscow, Voronezh: Moscow Psychological and Social Institute MODEK publ., 2005. 431 p.
  2. Andreev V.I. Pedagogika. Uchebny kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya [Pedagogy. Training course for creative self-development]. Kazan: Tsentr innovats. tekhnologiy publ., 2003. 608 .
  3. Gurskiy A.V., Ermakov V.V., Kobzeva L.F. Lyzhnye gonki [Ski race]. Study guide. Smolensk: SSAPEST publ., 2012. 120 p.
  4. Donskoy D.D., Gross H.H. Tekhnika lyzhnika- gonshchika [Racing skier technique]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1971. 136 p.
  5. Zakharov P.Ya. Lyzhny sport i metodika prepodavaniya: uchebno-metodicheskiy kompleks (dlya studentov, obuchayushchikhsya po spetsialnosti 050720 – «Fizicheskaya kultura») [Skiing and teaching methodology: educational complex (for students majoring in 050720 - "Physical Education")]. Gorno-Altaisk: RIE GASU publ., 2010. 92 p.
  6. Klyusova T.V. Refleksiya kak sinteziruyushchaya bazovaya sposobnost samorazvitiya lichnosti [Reflection as synthesizing basic ability of personality self-development]. Psikhologiya v obrazovanii. 2000. No. 10 pp. 20 – 23.
  7. Leontiev A.N. Stanovlenie psikhologii deyatelnosti [Formation of activity psychology]. Moscow: Smysl publ., 2003. 439 p.
  8. Ramenskaya T.I., Batalov A.G. Lyzhny sport [Skiing]. Textbook. Moscow: Fizicheskaya kultura publ., 2005. 320 p.
  9. Rubinstein S.L. Osnovy obshchey psikhlolgii [Fundamentals of General Psychology]. St. Petersburg: Piter publ., 2006. 678 p.
  10. Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manuylov G.M. Sotsialno-psihologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp [Socio-psychological diagnosis of development of personality and small groups]. Moscow: Institute of Psychotherapy publ., 2002. 490 p.