Multilevel structure of musculoskeletal mobility development at fitness aerobics classes in application to technical university students

Фотографии: 

Postgraduate student A.N. Levitskaya1
Dr.Hab, Professor V.V. Ponomarev1, 2, 3
Postgraduate student A.V. Yatskovsky2
1Siberian Federal University, Krasnoyarsk
2Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk
3Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk

University physical education is viewed as a discipline contributing to the comprehensive development of youngsters, and its significance is manifested through harmonization of mental and physical strength, formation of such universal human values as health promotion, physical and mental well-being, physical perfection, etc. The formation of a positive attitude of students, especially, girls, to physical education is one of the urgent tasks of educational and training process and physical culture and sports activities in high school. Currently, the most modern and productive way to enhance physical fitness, motor activity and health level of the younger generation is to implement fitness technologies in the university physical educational process. The article presents scientific and methodological material aimed to develop musculoskeletal mobility in university students during fitness aerobics classes.

Keywords: mobility, musculoskeletal system, female students, multilevel structure, fitness aerobics, physical education.

References

  1. Bulgakova O.V., Bliznevskaya V.S., Ponomarev V.V. Fitnes-trening formirovaniya gotovnosti studentok vuza k vypolneniyu kompleksa GTO [Fitness training to train university students for GTO tests]. Krasnoyarsk, 2018.
  2. Ivanova V.V., Ponomarev V.V. Integratsiya umstvennoy rabotosposobnosti i dvigatelnoy aktivnosti studentov v protsesse professionalnogo obrazovaniya v vuze [Intellectual efficiency and physical activity synergizing in academic education process]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2019. no. 1. pp. 58-60.
  3. Lakhmay A.A., Ponomarev V.V., Kadomtseva E.M. , Kazakevich N.N. Metodika fitnes-treninga v professionalno-prikladnoy fizicheskoy podgotovke studentok meditsinskogo vuza [Fitness model for female medical university students under professional physical education curriculum]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2019. no. 4. pp. 70-72.
  4. Ponomarev V.V., Rakovetskiy A.I. Sravnitelnaya kharakteristika effektivnosti vozdeystviya razlichnykh programm fizicheskogo vospitaniya studentok vuza na ikh fizicheskuyu podgotovlennost [Comparative characteristics of effectiveness of various physical education curricula on students' physical fitness]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2018. no. 9. pp. 12.