Endurance and stress tolerance building circuit training model for female students

Endurance and stress tolerance building circuit training model for female students

Авторы: 

PhD E.S. Potovskaya1
O.N. Krupitskaya1
1National Research Tomsk State University, Tomsk

Due stress tolerance is required in the modern academic education to control the studies-specific stresses and secure good emotional balance and performance. Physical activity is appreciated for its stress mitigation, mental conditioning and professional performance improvement effects under heavy job-specific stressors as it develops overall/ static/ strength/ coordination endurance. We run an experiment to test benefits of the overall/ static/ strength/ coordination endurance and stress tolerance building circuit training model for female students.
Sampled for the study were the 1-3-year female students (n=120) of National Research Tomsk State University trained in fitness groups and split up into Reference and Experimental Groups. The Reference Group trainings were dominated by the weighted fitness practices; and the Experimental Group trainings were complemented by the new endurance and stress tolerance building circuit training model, with the group progress tested on a systemic basis. The group progress in the stress tolerance domain was rated by a questionnaire survey. The pre- versus post-experimental tests showed benefits of the new model as verified by the meaningful progress in endurance and stress tolerance of the Experimental Group versus Reference Group.

Keywords: female students, fitness, new training model, stress tolerance, endurance.

References

  1. Ivanova E.V. Razvitie koordinatsionnykh sposobnostey u zanimayushchikhsya ekstremalnymi vidami deyatel'nosti [Development of coordination abilities in athletes engaged in extreme activities] Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykh organakh. 2008. no.  2. pp. 15-16.
  2. Karyakina S.N. Kharakteristika uchebnogo stressa studentov mladshikh i starshikh kursov vysshego uchebnogo zavedeniya [Characteristics of learning process of junior and senior university students]. Uch. zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. «Gumanitarnye i sotsial'nye nauki» (Bulletin of Orlov state university. Ser. Humanities and social sciences]. 2010. no. 3-2. pp.  210-215.
  3. Shil'ko V.G., Shil'ko T.A., Potovskaya E.S., Krupitskaya O.N. Zavisimost pokazateley stressoustoychivosti studentov ot ikh otnosheniya k fizkulturno-sportivnoy deyatelnosti [University students' stress tolerance rates versus their attitudes to physical training and sports]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 12, pp. 41-43
  4. Scherbatykh Y.V. Psikhologiya stressa i metody korrektsii [Psychology of stress and correction methods]. St. Petersburg: Piter publ., 2006, 256 p.