University students’ respiratory system functionality tests and analysis

ˑ: 

PhD, Associate Professor A.S. Boldov1
PhD, Associate Professor M.V. Eremin2
PhD, Associate Professor A.V. Gusev1
PhD, Associate Professor D.M. Pravdov3
1Moscow State University of Psychology and Education, Moscow
2Russian State Social University, Moscow
3Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya

Success of the academic educational service largely depends on the overall endurance and health including the respiratory system functionality. The study was designed to make a comparative analysis of the respiratory system functionality test rates in psychology students versus the median statistic values for the age group. Sampled for the tests were 18-21 year old psychology students. The respiratory system functionality and overall endurance was tested low and gender-unspecific. The study has not found any significant differences in the gender subgroups in the quiescent-state breathing test rates (cycles/ min) indicative of physical fitness. The Tiffeneau (bronchial tree development and throughput capacity rating) test of the male subgroups generated negative-to-threshold test rates with a minor improvement trend.

Keywords: students, functionality, respiratory system, vital capacity, Tiffeneau test, breathing rate.

References

  1. Boldov A.S., Klimova L.Yu, Ilkevich K.B., Afonina G.S. Fizicheskaya podgotovlennost studentov psihologicheskogo vuza po rezultatam lyizhnyih gonok [Physical fitness of psychological university students based on results in ski races]. Kultura fizicheskaya i zdorovye. 2018. no. 2 (66). pp. 19-21.
  2. Boldov A.S., Afonina G.S., Gusev A.V., Effektivnost usvoeniya distsiplinyi «Prikladnaya fizicheskaya kultura» studentami-psihologami v ramkah realizatsii rabochei programmyi obrazovatelnogo standarta 3 [Efficiency of mastering Applied Physical Education discipline by psychology students within implementation of educational standard 3+ work program]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2017. no. 2 (144). pp. 18-22.
  3. Karpov V.Yu., Sapozhnikova Yu.I. Kharakteristika nekotoryih parametrov funktsionalnogo sostoyaniya organizma studentov, zanimayuschihsya po metodike ozdorovitelnoy fizicheskoy trenirovki (OFT) [Characteristics of some body functionality characteristics of students involved body conditioning practices]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2008. no. 7. pp. 38-42.
  4. Kovalenko A.N., Bykov E.V. Tseli i zadachi programmyi «Monitoring sostoyaniya zdorovya studentov universiteta fizicheskoy kulturyi» [Goals and objectives of program 'Physical Education University students health monitoring']. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2016. no. 9. pp.  66-71.
  5. Makeeva V.S., Shavyrina S.V. Individualno-tipologicheskii podhod v fizicheskom vospitanii studentok vuza [Individual-typological approach in physical education of university students]. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. no. 2. pp.  253-258.
  6. Boldov A.S., Gusev A.V., Karpov V.Yu. et al. Monitoring fizicheskogo sostoyaniya studentov psihologo-pedagogicheskogo vuza [Monitoring of physical condition of psychological and pedagogical university students]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2018. no. 10 (164). pp. 43-52.
  7. Solodkov A.S., Sologub E.B. Fiziologiya cheloveka. Obshchaya. Sportivnaya. Vozrastnaya [Human physiology. General. Sports. Developmental]. Textbook. Moscow: Terra-Sport, Olimpiya Press publ., 2001. 520 p.
  8. Boldov A.S., Gusev A.V., Karpov V.Yu. Study on the level of physical development and physical fitness in students of university of psychology and education. Proc. Economic and Social Development, 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "XVIII International Social Congress (ISC-2018)", 18- 19 October 2018, Moscow, 2018. pp. 354-366.