Practice-prioritizing training model for sport trainers in professional didactic tasks module

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №5 2019

Dr.Hab., Professor L.V. Vedernikova1
PhD, Associate Professor S.A. Elantseva1
PhD, Associate Professor O.A. Povoroznyuk1
1Tyumen State University, Ishim

The study was designed to test benefits of a new practice-prioritizing training model for sport trainers in the Professional Didactic Tasks module by the model piloting experiment in the Bachelor of Physical Education and Life Safety training course. The practice-prioritizing training model was designed to form a professional responsible personality by the following elements: practice-prioritizing training designed as the student’s assisted and self-reliant progress in efficient cooperation with the teacher, with the interrelated professional responsibilities of the both; the teacher shall design and manage the practice-prioritizing training process in the following three domains: values-governed cognitive; creative performance; and values-based reflective ones, with the relevant eventual structure; the values-governed cognitive domain shall facilitate the bachelor’s consciousness development process viewed as a combination of perceptions and assessments of the professional pedagogic environment elements and the own personal and professional contribution to the latter; application of the ‘being in event’ tools dictated by the core constituents of the professional responsible personality: ‘consciousness’ with meditation – concentration – analyzing –measuring – comparing – doubting; ‘compassion’ with sympathy- condolence; ‘support’ with creation, cooperation, resistance, rivalry; and the teacher’s responsibility to design three education domains within the relevant events: design, communication, understanding and reflection

Keywords: practice-prioritizing training model for teachers, professional responsible personality, bachelors, Physical Education and Life Safety training course, Professional Didactic Tasks module, model piloting experiment.

References

 1. Vazina K.Ya. Prirodno-refleksivnaya tekhnologiya samorazvitiya pedagogov, studentov [Natural-reflective teacher, student self-development technology]. Nauka i shkola. 2010. no.  5. pp. 20-24.
 2. Vedernikova L.V. Razvitie professionalno-lichnostnogo potentsiala buduschego pedagoga v usloviyah modernizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya [Future teacher professional and personal potential development in context of teacher education modernization]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. 2015. no. 5. pp. 75-78.
 3. Vedernikova L.V., Povoroznyuk O.A., Elantseva S.A. Podgotovka sovremennogo uchitelya fizicheskoy kultury k rabote s detmi s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya [Modern physical education teacher training for work with children with impairments]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 4, pp.54-56.
 4. Vedernikova L.V., Povoroznyuk O.A., Elantseva S.A. Razvitie issledovatelskoy deyatelnosti pedagogov selskikh shkol [Development of research activities of rural school teachers]. Chelovek i obrazovanie. 2018. no. 1 (54). pp.  129-134.
 5. Elantseva S.A. Psikhologicheskie aspekty professionalnoy podgotovki budushchego uchitelya v vuze [Psychological aspects of university teacher training]. Vysshee obrazovanie v Rossii, 2013, no. 11, pp.125- 130.
 6. Lubysheva L.I. Integratsiya sportivnoy nauki i obrazovaniya – strategicheskiy resurs razvitiya obshchestva [Integration of sports science and education - strategic resource for social development]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2019. no. 3. P. 95.
 7. Shadrikov V.D., Kuznetsova I.V. [ed.] Metodika otsenki urovnya kvalifikatsii pedagogicheskikh rabotnikov [Teacher qualification evaluation methods]. Moscow, 2010. Available at https://portal.ivedu.ru/dep/mouofurmn/commondocs/metodicheskaya_slujba/m... ocenki_(Shadrikova).pdf (data obrascheniya: 10.12.2018)
 8. Myasishchev V.N. Psikhologiya otnosheniy [Relationship Psychology]. Moscow: MPSI, MODEK, 2011. 400 p.
 9. Krylova N.B., Zhilina M.Yu. [ed.]. Sobytiynost v obrazovatelnoy i pedagogicheskoy deyatelnosti [Eventfulness in educational and pedagogical activities]. no. 1 (43). 2010. 157 p.
 10. Vedernikova L.V., Povoroznyuk O.A., Elantseva S.A. Professional inclusive educational competency building in future physical education teachers. Theory and Practice of Physical Culture. 2017.no. 6, pp.12- 14.
 11. Karaseva T.V. Turbachkina O.V., Loshchakov A.M. Future teacher’s health values and motivations building physical education model. Theory and Practice of Physical Culture. 2019. no. 3. pp. 25-27.