Academic physical education and sports curricula: professional standards prioritizing final state certification

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №5 2019

PhD, Associate Professor M.Yu. Shchennikova1
PhD, Associate Professor E.Ya. Mikhaylova1
T.M. Ovsyuk1
1Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

The article analyzes the issues of the academic Physical Education and Sports education quality rating tests and certifications in the context of the independent qualification system implementation process. The final state certification system is being formed based on the national education traditions, modern technologies and the best international experiences to meet requirements of the valid Federal State Higher Education Standards and job-specific professional standards.
The authors recommend that the professional standards prioritizing final state certification system in the academic Physical Education and Sports should include state examinations and valuations of the final qualification works. The state examinations shall offer theoretical questions and practical tests to evaluate the professional competences and skills (functions) versus the valid Federal State Higher Education Standards. Topics of the final qualification works will cover the job responsibilities as provided by the relevant job-specific professional standards. Universal competencies of the graduates shall be rated by the theoretical state examinations and final qualification works.

Keywords: final state certification, state examination, final qualification work, professional standard, job responsibilities.

References

  1. Bystritskaya E.V., Arifulina R.U., Aksenov S.I. Znachenie keys-tehnologii dlya formirovaniya professionalnyih kompetentsiy pedagoga po fizicheskoy kulture [Case technology in formation of professional competences of physical education teacher]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 9, pp. 39-41.
  2. Dmitriev S.D., Bystritskaya E.V., Stafeeva A.V. et al. Antropnye tekhnologii diagnostiki kompetentsiy i trudovykh deystviy pedagoga po fizicheskoy kulture [Anthropic technologies for physical education teacher's competence and performance diagnostics]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 11, pp. 3-5.
  3. Zvonnikov V.I., Chelyshkova M.B. Kontrol kachestva obucheniya pri attestatsii: kompetentnostny podkhod [Training quality control in certification: competency builidng approach]. [Electronic resource]. Available at: http://litresp.ru/chitat/ru/Z/zvonnikov-viktor-ivanovich /kontrolj-kachestva-obucheniya-pri-attestacii-kompetentnostnij-podhod/. (date of access: 18.02.2018).
  4. Kletneva A.A., Gladyshev A.A., Davydova S.A. et al. Razrabotka tekhnologiy otsenki urovnya sformirovannosti professionalnykh kompetentsiy v protsesse obucheniya studentov [Development of Technology of Evaluation of Level of Professional Competences during Teaching of Students]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no.  12, pp. 6-8.
  5. Masyagina N.V. Professionalnye kompetentsii spetsialista po fizicheskoy kulture i sportu [Professional competences of specialist in physical culture and sport]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2015. no.  9. pp. 44-46.
  6. O demonstratsionnom ekzamene po standartam Vorldskills Rossiya [Demonstration exam in WorldSkills Russia standards] [Electronic resource]. Available at: http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya... (date of access: 05.12.2018).
  7. Tat'yanina T.V., Vlasov A.I. Diagnostika urovnya tsennostno-smyslovoy kompetentnosti bakalavra pedagogicheskogo obrazovaniya profilya «Fizicheskaya kultura» [Diagnostics of axiological competency of Bachelor of Pedagogical Education in "Physical Education"]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015. no. 8. pp. 20-21.
  8. Federalny zakon ot 29 dekabrya 2012 g. # 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FL 'On Education in the Russian Federation']. [Electronic resource]. Available at: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 /. (date of access: 25.03.2017)