Special physical training model to improve professional qualities of mobile repair service crews

ˑ: 

Associate Professor, PhD V.A. Gromov1
R.G. Shaykhetdinov1
I.B. Meshcheryakova1
N.I. Ostretsov1
1South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk

Modern motor transport companies traditionally and heavily rely in their operations on special mobile repair service crews to maintain the vehicles on the run, with the transport service quality being largely dependent on the professional skills of the mobile repair service crews. The crew work is very challenging due to many factors including the harsh climatic conditions and, hence, mechanics need to have excellent universal knowledge, skills and physical fitness for the service, and maintain and improve the fitness by advanced training courses. It should be mentioned, however, that the valid educational programs make little if any provisions for the service in cold climatic conditions. Objective of the study was to offer special physical training model to improve the professional qualities of mobile repair service crews to make them fit for the challenging professional service missions.
As was found by the studies of the crew operations in harsh climatic conditions with heavy winds and temperatures varying within the range of +20°С to -20°С, the service efficiency rate normally sags in such conditions by 27.6% on average.
The special physical training model to improve the professional qualities of mobile repair service crews (in physically and mentally challenging situations) was tested beneficial as verified by the test crew progress in the professional knowledge and skills.

Keywords: mobile repair crew, motor transport, mechanic, low temperatures, university, physical education.

References

  1. Jim E., Gromov V.A., Shaykhitdinov R.G. Vostrebovannost v innovatsiyakh mezhdistsiplinarnogo obucheniya [Demand for innovation in interdisciplinary education]. col. works 'Innovations in sports, tourism and education - icISTIS 2016' [Innovatsii v sporte, turizme i obrazovanii – icISTIS 2016: sb. nauch. tr.]. Chelyabinsk, 2016, pp. 89-97.
  2. Gromov V.A., Shaykhetdinov R.G., Jim E., Epishev V.V. Napravlennaya fizicheskaya kultura v obuchenii avtomobilnykh spetsialistov [Directed physical education in training of automotive specialists]. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Fizicheskaya kultura. Sport. Tula: TulSU publ., 2016, no. 4, pp. 21-29.
  3. Kiekpaeva K.B., Cherepov E.A. Formirovanie blagopriyatnogo sotsialno-psikhologicheskogo klimata v mladshem shkolnom vozraste v ramkakh vneklassnoy raboty [Formation of favorable socio-psychological climate in primary school age as part of extracurricular activities]. 68-ya nauchnaya konferentsiya 'Nauka YuUrGU' [68th Scientific Conference ' SUSU Science'] [electronic resource]. Chelyabinsk, 2016, pp. 1115-1118.
  4. Postanovlenie Gosudarstvennogo komiteta SSSR po trudu i sotsialnym voprosam i Sekretariata VTsSPS ot 10.10.1990 g. # 395/18-71 [Resolution of the USSR State Committee on Labor and Social Issues and the All-Union Central Council of Trade Unions Secretariat dated 10.10.1990 No. 395 / 18-71] [electronic resource]. Mezhotraslevye ukrupnennye normativy (normy) vremeni na remont gruzovykh avtomobiley marok GAZ, ZIL, MAZ, KAMAZ, KRAZ v usloviyah avtotransportnykh predpriyatiy. Sbornik normativov [Interindustry increased standards (norms) of time for repair of GAZ, ZIL, MAZ, KAMAZ and KRAZ trucks under the conditions of motor transport enterprises. Collection of standards]. 1990, 436 p. Available at: http://libussr.ru/doc ussr/usr 17353.htm/.
  5. Safronova I.R., Stovba I.R., Stolyarova N.V. Effektivnye usloviya formirovaniya fizkulturnogo obrazovaniya [Effective conditions for formation of physical education]. Mat. 67-y konferentsii: sb. nauch. tr. 'Nauka YuUrGU' [67th Scientific Conference 'SUSU Science']. Chelyabinsk, 2015, pp. 1486-1491.
  6. Shaykhetdinov R.G., Gromov V.A. Dostizhenie vypusknikom universiteta psikhofizicheskoy gotovnosti k professionalnoy deyatelnosti [University graduate's psychophysical vocational fitness: methods of achievement]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 2016, no. 3, pp. 26-28.
  7. Cherepov E., Shaikhetdinov R., Khafizova A. Applied military and sporting competence of students of military training faculty in classic university. INTED2017: 11TH International technology, education and development conference, 2017, pp. 927-933.