Special physical training model to improve professional qualities of mobile repair service crews

ˑ: 

PhD E.A. Vlasov1
Dr.Hab., Associate Professor E.V. Vorobyeva2
Dr.Hab., Associate Professor V.Ts. Tsyrenov3
1Irkutsk State Transport University, Irkutsk
2Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (branch), Irkutsk
3Buryat Republican Institute for Educational Policy, Ulan-Ude

The given study overviews the needs for and methods of the modern academic health service to offer a specialist health building model based on the cross-country skiing practices. The new academic health building model was designed with a special priority to the following activity components: cognitive, motivational, structural, operational, progress testing and correcting and the result rating ones. Each of these physical education system components implies due cooperation of the trainers with trainees from the goal setting to fulfillment of the mission. The physical education service provided by the academic health building model was designed to facilitate the training process by the most appealing group-specific forms of physical activity to develop a habitual need for self-reliant and systemic physical trainings.
The new academic health building model testing experiment showed its benefits for the academic physical education as verified by the progress of the Experimental Group students in the key physical fitness and functionality characteristics of special importance for professional health of future specialists.

Keywords: students, physical education, professional health, future specialist, sportization, cross-country skiing.

References

  1. Bazhuk O.V. Modelirovanie pedagogicheskoy profilaktiki professionalnogo zdorovya studentov, budushchikh sotsialnykh pedagogov [Modeling of pedagogical prevention of professional health of students, future social teachers]. Vestnik orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Novye gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 3(23), pp. 245-246.
  2. Bal'sevich V.K. Osobennosti motivatsii zanimayushchikhsya fizicheskoy kulturoy i sportom na raznykh etapakh ontogeneza cheloveka [Features of motivation of those engaged in physical education and sports at different stages of human ontogenesis]. Mat. Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem 'Fizicheskaya kultura, sport, turizm: nauchno-metodicheskoe soprovozhdenie' [Proc. nat. res.-practical conference with international participation 'Physical education, sport, tourism: scientific and methodological support']. May 15-16 2014. Perm, 2014, pp. 29-31.
  3. Verbina G.G. Psikhologo-akmeologicheskaya avtorskaya programma razvitiya professionalnogo zdorovya spetsialista [Psychological and acmeological author's program for development of specialist's professional health]. Mat. 12-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 'Kachestvo i innovatsii v XXI veke' [Proc. 12th internat. res.-practical conference 'Quality and Innovation in the 21st Century']. April 24-25 2014. Cheboksary, 2014, pp. 59-71.
  4. Lubysheva L.I. Konversiya vysokikh sportivnykh tekhnologiy kak metodologicheskiy printsip sportizirovannogo fizicheskogo vospitaniya i 'sporta dlya vsekh' [Conversion of high sports technologies as methodological principle of sportizated physical education and 'sports for all']. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2015, no. 4, pp. 6-8.
  5. Nikiforov G.S., Shingaev S.M. Psikhologiya professionalnogo zdorovya kak aktualnoe nauchnoe napravlenie [Psychology of occupational health as current research area]. Psikhologicheskiy zhurnal, 2015, vol. 36, no. 2, pp. 44-54.
  6. Nikiforov G.S. [ed.] Psikhologiya professionalnogo zdorovya [Psychology of occupational health]. Study guide. St. Peterburg: Rech publ., 2006, 480 p.
  7. Razumov A.N., Ponomarenko V.A. Kontseptsiya 'zdorove zdorovogo cheloveka': integratsiya meditsiny, psikhologii i religii [The concept of 'healthy man's health': integration of medicine, psychology and religion]. Psikhologicheskiy zhurnal, 2015, vol. 36, no. 6, pp. 88-93.