Elite female freestyle wrestlers’ competitive performance profiling by technical mastery rating criteria

Фотографии: 

Dr.Hab., Professor B.I. Tarakanov1
Dr.Hab., Professor R.N. Apoyko1
PhD, Professor S.I. Petrov1
Postgraduate, Olympic champion N.V. Vorobyeva1
1Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

The study gives a detailed analysis of the elite female wrestlers’ competitive performance profiles using the most informative technical mastery rating criteria, for the period of 2006 till now. The fight control variations were profiled versus the changes in rules and levels of competitions and the specific stages in the elite freestyle wrestling development process. The study data and analyses show the need in the competitive performance improvement, extension of the average bout duration and cutting down the time intervals in between the attacks. On the whole, the study data show fast progress of the women freestyle wrestling, with most of the competitive performance rating criteria being fairly close to that in the men freestyle wrestling; and the need in the requirements to the techniques and tactics in the elite women’s freestyle wrestling being stepped up to encourage progress in this sport.

Keywords: competitive performance, technical mastery rating criteria, female wrestler, analysis, variation, technical/ tactical action, score, activity, competitive success, bout.

References

  1. Avdeev Y.V. Vliyanie reglamenta sorevnovatelnykh poedinkov na sportivno-tekhnichesie pokazateli kvalifitsirovannykh bortsov [Impact of competitive match regulations on technical athletic indicators of skilled wrestlers]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2009, no. 4 (50), pp. 3-6.
  2. Apoiko R.N., Tarakanov B.I. Sravnitelny analiz pokazateley sorevnovatelnoy deyatelnosti bortsov vysokoy kvalifikatsii v greko-rimskoy i volnoy borbe [Comparative analysis of competitive performance indices of highly-skilled Greco-Roman and freestyle wrestlers]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2014, no. 10 (116), pp. 13-18.
  3. Beloglazov S.A., Tarakanov B.I., V.A. Vorobyev et al Osobennosti sorevnovatelnoy deyatelnosti vysokokvalifitsirovannykh sportsmenok v sovremennoy volnoy borbe [Features of competitive performance of highly-skilled freestyle wrestlers]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F.  Lesgafta,2007, no. 2 (24), pp. 7-12.
  4. Vorobyeva, N.V., Tajmazov A.B., Tarakanov B.I. Sravnitelny analiz kharakteristik sorevnovatelnoy deyatelnosti bortsov volnogo stilya raznogo pola na Igrakh XXXI Olimpiady v Rio-De-Zhaneyro [Comparative analysis of competitive performance characteristics of male and female freestyle wrestlers on XXXI Olympics in Rio]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2017, no. 12 (154), pp. 55-59.
  5. Karelin A.A., Tajmazov A.B., Tarakanov B.I. et al Sportivnaya borba kak prioritetnoe napravlenie issledovatelskoy deyatelnosti nauchno-pedagogicheskoy shkolyi NGU im. P.F. Lesgafta [Competitive wrestling as priority research subject for research education school of P.F. Lesgaft National State University]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 10, pp. 16-19.
  6. Nerobeev N.Y. Fizicheskaya i tekhniko-takticheskaya podgotovka sportsmenok v volnoy borbe s uchetom vliyaniy polovogo dimorfizma [Physical and technical-tactical training of female freestyle wrestlers based on sexual dimorphism]. Doct. diss. abstract (Hab.). Lesgaft NSU publ.. St. Petersburg, 2014, 46p.
  7. Tajmazov A.B. Individualizatsiya tekhniko-takticheskoy podgotovki sportsmenov vysokogo klassa v sovremennoy volnoy borbe [Individualization of technical and tactical training of highly-skilled freestyle wrestlers]. PhD diss. abstract. NGU im. P.F. Lesgafta, St. Petersburg, 2017, 25 p.
  8. Tarakanov B.I., Apoiko R.N., Nerobeev N.Y. Zhenskaya volnaya borba kak polnopravny uchastnik mezhdunarodnogo olimpiyskogo dvizheniya [Women's freestyle wrestling as full participant of international Olympic movement]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2013, no. 9 (103), pp. 170-174.