Gas-discharge visualization method in sport bioelectrography

Фотографии: 

Dr.Sc.Tech., Professor K.G. Korotkov1
PhD A.K. Korotkova1
1St. Petersburg Scientific Research Institute of Physical Culture, St. Petersburg

The article analyzes the history of the gas-discharge visualization (GDV) method application in sports since the pioneering studies by Professor P.V. Bundzen in the late 1990s that showed benefits of the GDV method for the psycho-physiological condition and competitive fitness tests. The multiannual studies since then demonstrated benefits of the method for the competitive conditioning and forecasts as verified by the practical application experience of the Russian paralympians. The 20-year-long practical experience of the GDV method application has been successful as verified by the psycho-physiological condition and competitive fitness tests and forecasts. For the last few years the GDV method has been increasingly applied in trainings of the Russian national Paralympic and Olympic teams. The method application procedures are being actively used in the US, Spain, Malaysia, Belorussia and Ukraine, with the SPIPE analysts providing necessary consulting and practical support to the users.

Keywords: gas-discharge visualization method, psychodiagnostics, sport.

References

  1. Banayan A.A., Grachev A.A., Korotkov K.G. et al Prognoz sorevnovatelnoy gotovnosti sportsmenov paralimpiytsev na baze otsenki tsirkadnogo ritma na sportivnykh meropriyatiyah metodom GRV [Forecast of competitive fitness of Paralympic athletes based on circadian rhythm assessment at sporting events using GDV method]. Adaptivnaya fizicheskaya kultura, 2016, no. 2 (66), pp. 2–5.
  2. Bundzen P.V. Sovremennye tendentsii v razvitii tekhnologiy psikhicheskoy podgotovki sportsmenov [Modern trends in development of mental conditioning technologies for athletes]. Ezhegodny nauchny vestnik «Problemy sportivnoy nauki i fizkulturnogo obrazovaniya [Annual scientific bulletin "Problems of sport science and physical education]. St. Petersburg, 2000, pp. 40–44.
  3. Bundzen P.V., Korotkov K.G., Balandin V.I. et al Innovatsionnye protsessy v razvitii tekhnologiy psikhicheskoy podgotovki i psikhodiagnostiki v olimpiyskom sporte [Innovative processes in development of mental conditioning technologies and psychodiagnostics in Olympic sport]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2001,no. 5, pp. 12–18.
  4. Bundzen P.V., Zagrantsev V.V., Nazarov I.B. et al Geneticheskaya i psihofizicheskaya determinatsiya kvantovo polevogo urovnya bioenergetiki organizma [Genetic and psychophysical determination of quantum field level of body's bioenergy]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2002, no. 6, pp. 40–44.
  5. Bundzen P.V., Korotkov K.G., Makarenko A.I. Rezultatyi i perspektivy ispolzovaniya tekhnologii kvantovoy biofiziki v podgotovke vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov [Results and prospects of using quantum biophysics technology in training of elite athletes]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2003, no. 3, pp. 26–43.
  6. Bundzen P.V., Korotkov K.G., Korotkova A.K. et al Psikhofiziologicheskie korrelyaty uspeshnosti sorevnovatelnoy deyatelnosti sportsmenov olimpiyskogo rezerva [Psychophysiological correlates of competitive success of Olympic reserve athletes]. Fiziologiya cheloveka, 2005, no. 31 (3), pp. 316–323.
  7. Drodovskiy A.K., Gromova I.A., Korotkov K.G. Osobennosti psikhofiziologicheskoy adaptatsii paralimpiytsev k vysokogoryu i ikh svyaz so svoystvami nervnoy sistemy [Features of psychophysiological adaptation of Paralympic athletes to highlands and their relation to nervous system properties]. Adaptivnaya fizicheskaya kultura, 2013, no. 4 (56), pp. 43–46.
  8. Korotkov K.G. Printsipy analiza v GRV bioelektrografii [Research principles in GDV bioelectrography]. St. Petersburg: Renome publ., 2007, 286 p.
  9. Korotkov K.G., Korotkova A.K. Innovatsionnye tekhnologii v sporte: issledovanie psikhofiziologicheskogo sostoyaniya sportsmenov metodom gazorazryadnoy vizualizatsii [Innovative technologies in sports: study of psychophysiological condition of athletes using gas-discharge visualization]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2008, 278 p.
  10. Bundzen P., Korotkov K., Massanova F., Kornycheva A., Diagnostics of Skilled Athletes Psycho-Physical Fitness by the Method of GDV: 5 th Annual Congress of the European College of Sport Science, Finland, Jyavaskyla, 2000:186.