Model physical fitness characteristics to select students to academic women’s futsal groups

Фотографии: 

ˑ: 

Candidate N.N. Zheleznov1
Dr.Hab., Professor V.V. Ponomarev1, 2
1Siberian Federal University, Krasnoyarsk
2Reshetnev Siberian State University, Krasnoyarsk

The study was designed to develop model physical (general and special) fitness characteristics for selection of students to academic women’s futsal groups. Subject to the experiment under the study were the academic picked women’s futsal teams of the following universities in Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical University (KSPU); Reshetnev Siberian State University (SSU); Siberian Federal University (SFU); and Krasnoyarsk State Medical University (KSMU). An Experimental Group (EG) for the study was composed of the SSU and SFU picked teams, and Reference Group of the other university teams. The EG training system was designed to make a special emphasis on the traditional body conditioning (TBC) and special physical training (SPT) practices, with the group progress rated by the following tests: 30m sprint (s); 12-min race (m); standing long jump (cm); 30m ball-control run (s); target shots (count); and ball juggling (count) tests.
The TBC/ SPT progress rating tests and standards were found beneficial for selection of the best-fit prospects for the academic women’s futsal groups.

Keywords: physical fitness, futsal, university students, selection, progress tests, physical education.

References

  1. Ponomarev V.V., Konopleva E.N., Bizyukin S. V. Metodika individualizatsii sportivnoy trenirovki studentov zanimayuschihsya letnim orientirovaniem v vuze [Method of individualization of sports training for students engaged in summer orienteering in the university]. Vseros. nauch.-prakt. konf. 'Perspektivnye napravleniya v oblasti fizicheskoy kultury, sporta i turizma' [Proc. VII nat. res.-pract. conf. 'Perspective directions in physical education, sports and tourism'] NSU, March 17-18 2017, Nizhnevartovsk, pp. 211-214.
  2. Ponomarev V.V., Kozlov D.V., Bliznevsky L.G. et al Integrativnaya tekhnologiya povysheniya dvigatelnoy aktivnosti studentov v protsesse fizicheskogo vospitaniya v vuze [Integrated technology to facilitate students' motor activity in academic physical education process]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2009, no. 3, pp. 79-82.
  3. Ponomarev V.V., Ivanov V.V. Integratsiya umstvennoy rabotosposobnosti i dvigatelnoy aktivnosti studentov tekhnicheskogo vuza v protsesse professionalnoy podgotovki [Integration of Mental Work Capacity and Motor Activity of Technical University Students in Professional Training Process]. Krasnoyarsk: SibSTU publ., 2012, 186 p.