Coverage of professional applied academic physical education service by ‘Teoriya i praktika fizicheskoy kultury’ journal

Фотографии: 

ˑ: 

Dr.Hab., Professor V.V. Ponomarev1, 2
Candidate A.A. Khristolyubova2
1Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk
2Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk

The study analyzes the coverage of the professional applied academic physical education service by the Teoriya I Praktika Fizicheskoy Kultury Journal in the qualitative and quantitative terms for the last 15 years; and forecasts progress of the academic physical education service. We believe that the professional applied academic physical education service will play a growing role in the health agendas and services of the future education specialists as required by the new higher education standards and policies for the specialist training service. In the context of these policies and priorities, the academic physical education service progress shall be secured by a variety of means including due theoretical and practical provisions for the service.

Keywords: professional applied physical education service, service problems and development prospects, university students.

References

  1. Lubysheva L.I. Aktualizatsiya nauchno-sportivnoy periodiki kak faktora razvitiya sportivnoy nauki [Actualization of scientific sports periodicals as a factor in development of sports science]. Fizicheskaya kultura, sport, turizm: nauch.-metod. soprovozhdenie: mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem [Physical culture, sports, tourism: scientific methodological support: Proc. Vseros. res.-practical conf. with intern. participation]. April 26-27, 2018, Perm, PSHPU, Perm, 2018, pp. 119-124.
  2. Ponomarev V.V., Makarov A.V. Formirovanie bazovykh professionalno prikladnykh fizicheskikh kachestv u kursantov po­zhar­no-spa­sa­te­l­noy akademii [Basic applied professional physical qualities building in cadets of fire rescue academy]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2017, no. 3, pp 77–79.