First-year students’ physical activation model

Фотографии: 

PhD, Associate Professor L.G. Pashchenko
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

The study analyzes benefits of a new first-year students’ physical activation model designed based on the students’ physical progress test data. The heart rate variability test data made it possible to select a group highly adaptable to the academic educational process due to active health improvement physical practices. The test data indicative of the students’ regulatory mechanisms being stressed at the end of the year and the physical fitness test rates being low due to the physical inactivity showed the need and high demand for the first-year students’ physical activation model supported by the relevant institutional and educational provisions.

Keywords: physical state, Omega-C, autonomic regulation, model, optimization, physical activity.

References

  1. Anfinogenova O.I. Osobennosti adaptatsii studentov-per­vo­kurs­nikov k usloviyam obucheniya v universitete [Specifics of adaptation of first-year students to academic study conditions]. Novye issledovaniya, 2011, vol.1. no. 26, pp. 55-59.
  2. Marinina M.G. Issledovanie adaptatsii organizma studentov k uchebnomu protsessu v vuze [Study of adaptation of student's body to academic educational process]. Mediko-biologicheskie i psikhologicheskie aspekty adaptatsii i sotsializatsii cheloveka [Biomedical and psychological aspects of human adaptation and socialization], vol.1, Volgograd, 2008, pp. 206-209.
  3. Naskalov V.M. Fizicheskoe vospitanie studentov vuzov na sovremennom etape [Physical education of university students today]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2010, no. 12 (70), pp. 87-92.
  4. Pashchenko L.G., Korichko A.V. Effektivnost fizicheskogo vospitaniya studentok vuza v usloviyakh samostoyatelnogo vybora fizkulturno-sportivnoy spetsializatsii [Effectiveness of physical education of female university students during their free choosing of sports specialization]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 12, pp. 46-48.
  5. Pashchenko L.G.,Krasnikova O.S. Vliyanie dvigatelnogo rezhima studentov vuza na pokazateli fizicheskogo zdorovya [Influence of motor mode on physical health of university students]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 6, pp. 24-26.
  6. Tyutyukov V.G., Shumeyko A.A., Sharina E.P., Moskalonova N.A. Metodika organizatsii protsessa fizicheskogo vospitaniya na osnove sportizatsii v spetsializirovannykh vuzakh [Physical education process design methods based on sportization in specialized universities]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2012, no. 4 (86), pp. 170-174.