Continuous teaching practice at physical education department to contribute to professional competency and competitiveness in educational system

Фотографии: 

PhD, Associate Professor T.V. Yakovleva1
PhD, Associate Professor N.V. Andrianova1
PhD, Associate Professor T.I. Polunina1
PhD, Associate Professor M.S. Veselkin1
PhD, Associate Professor G.V. Shvets1
1State University of Humanities and Social Studies, Kolomna, Moscow region

The article overviews the practical experience of the continuous teaching practice at the physical education and sports department and analyzes its benefits for the junior students’ progress in different education and social service aspects to help them develop good skills and abilities; with senior students engaged in practical education and tutorial services to establish a basis for their physical education service at general education schools and due competitiveness in the educational system. We believe that targeted continuous practices in the first four academic years facilitate vocational competences building process, conditional on the facilitating educational provisions being created by the school-university partnerships. The teaching practices help the students develop general cultural and professional competences and contribute to health protection and improvement, physical and mental abilities, qualities and skills development process.

Keywords: students, continuous teaching practice, physical education, physical education and sports department, school and university partnership.

References

  1. Romanov V.A. Didakticheskaya model kak osnova professionalnoy podgotovki sportsmenov v sisteme fizicheskogo vospitaniya v vuze [Didactic model as a basis for professional athletic training in university physical education system]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 1, p. 68.
  2. Yakovleva T.V. Pedagogicheskaya praktika v obrazovatelnykh uchrezhdeniyakh kak sredstvo formirovaniya u studentov kommunikativnoy kompetentnosti [Teaching practice in educational institutions to build students' communicative competency]. Psikhologiya i pedagogika v obrazovatelnoy i nauchnoy srede: Mezhdunarodnoe nauchnoe izdanie po itogam Mezhdunar. nauch-prakt. konf. [Psychology and pedagogics in educational and scientific environment. Proc. Intern. res.-pract. conf. (September 17, 2016, Surgut)]. Sterlitamak: AII publ., 2016, pp. 173-175
  3. Yakovleva T.V. Problema realizatsii kompetentnostnogo podkhoda v gumanitarnom vuze cherez kontekstnoe obuchenie studentov [Problem of implementing competency building approach in university of humanities via contextual training of students]. Gumanisticheskie tsennosti v usloviyakh realizatsii kompetentnostnogo podkhoda k obrazovatelnomu protsessu shkoly i vuza: sbornik statey III Vseros. nauch-prakt. konf. 'Akhmatovskie chteniya' [Humanistic values in school and academic educational process implemented within competency building approach. Proc. III nat. res.-pract. conf. 'Akhmatova scie. conf.' (May 24, 2014., Kolomna)] [ed. A.V. Leksina, A.V. Leonova]. Kolomna: MSRSHI publ., 2015, pp. 64-68.