Regional physical education system in Sakha Republic (Yakutia): progress facilitating provisions

Фотографии: 

PhD, Professor D.N. Platonov1
Dr.Hab., Professor I.A. Cherkashin1, 3
Dr.Hab., Professor A.N. Tambovskiy2
L.L. Platonova1
1Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
2Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka, Moscow region
3Yakutsk State Agricultural Academy, Yakutsk

Objective of the study was to analyze the progress facilitating provisions for the regional physical education system in the Republic of Sakha (Yakutia) including: balance of the Federal and regional specialist training service for the Yakut physical education and sports sector, with a special attention to the individual credentials of the specialists; systemic efforts to build up the information analyzing competences in students (including data management, generalizing and classification skills) in the vocational physical education process; staged knowledgebase building by a sound theoretical and practical toolkit to effectively build the general education and special professional competences.

Keywords: regional system, physical education, conditions, Republic of Sakha (Yakutia).

References

  1. Gulyaev M.D. Modernizatsiya upravleniya sistemoy razvitiya fizicheskoy kultury i sporta v novykh sotsialno-ekonomicheskikh usloviyakh na regionalnom urovne (na primere Respubliki Sakha (Yakutiya)) [Modernization of the management of the system of development of physical culture and sports in the new socio-economic conditions at the regional level (on the example of the Republic of Sakha (Yakutia))]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2012, 352 p.
  2. Lepeshev V.P. Voprosy regionalnoy politiki v oblasti vysshego obrazovaniya [Issues of regional policy in higher education sector]. Materialy nauchno-metodicheskoy konferentsii po itogam raboty v 1991-1992 g. [Proc. scie.-method. conference on the results of work in 1991-1992]. Khabarovsk: KhSIPC publ., 1993, pp. 185-188.
  3. Myzan G.I. Fizkulturnoe obrazovanie: regionalnye problemy [Physical education: regional issues]. Khabarovsk: KhSIPC, 1996, 76 p.
  4. Platonov D.N., Tambovskiy A.N., Krivoruchenko E.V., Platonova L.L. K probleme regionalnoy sistemy podgotovki kadrov v sfere fizicheskoy kultury i sporta v Respublike Sakha (Yakutiya) [Problems of regional physical education and sport specialist training system in Sakha (Yakutia) Republic]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 7, pp. 9-10.
  5. Postanovlenie Pravitelstva Respubliki Sakha (Yakutiya) ot 11 dekabrya 2009 g. # 524 «Strategiya razvitiya fizicheskoy kultury i sporta v Respublike Sakha (Yakutiya) na 2009-2020 gody» [Decree of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia) dated December 11, 2009 No. 524 "Strategy for development of physical culture and sports in the Republic of Sakha (Yakutia) for 2009-2020].
  6. Cherkashin I.A. Integratsiya dukhovnogo i fizicheskogo vospitaniya yunoshey v etnokulturnom prostranstve: organizatsiya i upravlenie. Dis. dokt. ped. nauk [Integration of spiritual and physical education of young men in ethno-cultural space: organization and management. Doct. diss. (Hab.)]. Yakutsk, 2008, 370 p.