Special health group students' functionality and physical fitness monitoring study

Special health group students' functionality and physical fitness monitoring study

ˑ: 

 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2018, pp.41-43

PhD, Associate Professor E.V. Perepelyukova
South Ural State Humanitarian-Pedagogical University, Chelyabinsk

The study considers the ways to improve the female students’ physical education process so as to protect and improve the young people’s physical health. The study was performed at Chelyabinsk State Pedagogical University, with female students aged 16-20 years (n=126) attributed to a special health group being subject to the study. Objective of the study was to rate the health progress of the special health group (SHG) students who had been engaged in special physical training program at Chelyabinsk State Pedagogical University for four academic years since the entrance date. The pre-experimental test rates showed poor physical fitness and working capacity rates in the SHG female students. The special physical training program for the SHG students was found beneficial as verified by the notable improvements in the respiratory system performance and flexibility rates. The special physical training program for the SHG students was designed and managed so as to avoid training effects on the speed qualities of the shoulder girdle, speed-strength abilities of the lower limbs; and the strength endurance of the dorsal muscles.

Keywords: monitoring, physical fitness, female students, special health group, health.

References

  1. Bal'sevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsekh i dlya kazhdogo [Physical education for all and everyone]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1988, 208 p.
  2. Godik M.A. Kontrol trenirovochnykh i sorevnovatelnykh nagruzok [Training and competition load control]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1980, 136 p.
  3. Karpman V.L., Belotserkovskiy Z.B., Gudkov I.A. Testirovanie v sportivnoy meditsine [Testing in Sports Medicine]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1988, 209 p.
  4. Menkhin Yu.V., Menkhin A.V. Ozdorovitelnaya gimnastika: teoriya i metodika [Health improving gymnastics. Theory and Methods]. Rostov-on-Don: Fenix publ., 2002, 384 p.
  5. Sivakov V.I., Sivakov D.V. Metodika vospitaniya fizicheskikh kachestv u starshikh doshkolnikov v fizkulturno-sportivnoy deyatelnosti. Ucheb. posobie [Physical qualities building technique for senior preschoolers in physical education and sports activities. Study guide]. Chelyabinsk: ChSPU publ. , 2015, 108 p.
  6. Fomin N.A. Psikhofiziologiya zdorovya [Psychophysiology of health]. Chelyabinsk: Tatyana Lurye publ., 1999, 392 p.