Short-term effect of Semax 0.1% peptide neurotransmitter on archers' mental performance rates

Фотографии: 

ˑ: 

Dr.Biol., Professor R.V. Tambovtseva1
Master’s degree student D.I. Sechin1
1Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

Objective of the study was to analyze the short-term effects of Semax 0.1% peptide neurotransmitter on the archers’ mental performance rates, with Sport Psycho-physiologist Computerized Test system applied as the base test instrument. The Experimental Group versus Reference Group test results were different in the response rates to light and noise. The (hand) response rates to light and noise and selection response rates were found to in a linear correlation with the fat mass and bodily water percentages. The visual and auditory response rates of the tested archers were found to significantly improve upon administration of Semax 0.1% peptide neurotransmitter.

Keywords: Semax 0.1%, peptide neurotransmitters, mental performance, ergogenic agents, metabolism, sports.

References

  1. Belenichev I.F. Sovremennye nootropnye preparaty: klassifikatsiya, mekhanizm deystviya, perspektivy primeneniya [Modern nootropic drugs: classification, mechanism of action, prospects of use]. Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal, 2010, vol. 12, no. 5, pp. 122-126.
  2. Volkov N.I., Voytenko Y.L., Tambovtseva R.V. Problemy ergogennykh sredstv i metodov trenirovki v teorii i praktike sporta vysshikh dostizheniy [Problems of ergogenous methods and techniques of training in theory and practice of elite sport]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2013, no. 8, pp. 68-72.
  3. Volkov N.I. Ergogennye effekty sportivnogo pitaniya: nauchno-metodicheskie rekomendatsii dlya trenerov i sportivnykh vrachey [Ergogenic effects of sports diet: theoretical and methodical recommendations for trainers and sport physicians]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2012, 100 p.
  4. Koryakina Yu.V., Nopin S.V. Apparatno-programmnye kompleksy issledovaniya psikhofiziologicheskikh osobennostey sportsmenov [Hardware-software complexes to study psychophysiological characteristics of athletes]. Voprosy funktsionalnoy podgotovki v sporte vysshikh dostizheniy, 2013, vol. 1, no, 1, pp. 70-78.
  5. Koryakina Yu.V. Apparatno-programmny kompleks «Sportivny psikhofiziolog» (APK «Sportivny psikhofiziolog») # 2010617789 [Hardware and software complex "Sports psychophysiologist" (ASC "Sports psychophysiologist") № 2010617789]. Computer programs. Database. Topologii integralnykh mikroshem, 2011, no. 1, vol. 2, P. 308.
  6. Makarova D.A. Vliyanie nootropnykh preparatov na uspevaemost studentov [Nootropic drugs versus students’ progress]. Bulletin of medical Internet conferences. LLC ‘Nauka i innovatsii’, 2015, vol. 5, no. 12.
  7. Tambovtseva R.V. Sportivnaya ergogenicheskaya dietetika. Ucheb. posobie [Sports ergogenic dietetics. Study guide]. Moscow: OntoPrint publ., 2016, 151 p.