Educational problems of higher physical education system of Ukraine and role of non-core academic physical education system for potential solutions

Фотографии: 

ˑ: 

PhD, Professor S.I. Belykh
Donetsk National University, Donetsk

The study analyzes the educational problems faced by the higher education system of Ukraine versus competences of future university graduates; and demonstrates that the Law of Ukraine ‘On Higher Education’ is largely unfulfilled in terms of equal attention to the relevant processes. The non-core physical education is viewed as an indispensable part of a student’s background, with every student required to directly contribute to the academic physical education, health and recreation process and events to obtain a profound and versatile knowledge, good skills, due competences and abilities. The mounting problems faced by the national higher education system need to be addressed by the high-quality legislative provisions to provide due reference points for the national higher education system reforms; and by focused and large-scale studies to analyze the real situation in the Ukrainian higher education system.

Keywords: education, vocational training, Law of Ukraine ‘On Higher Education’, faculty, students.

References

  1. Kirin G.S., Kostryukov S.V. Zakon Ukrainy «O vysshem obrazovanii», s izmeneniyami i dopolneniyami. Zakonodatelstvo ob obrazovanii. Osnovnye normativnye akty. Ch. I. Obschie voprosy vysshego obrazovaniya [The Law of Ukraine "On Higher Education", with amendments and additions. Educational legislation. Basic normative regulations. Part I. General issues of higher education]. Dnepropetrovsk: NSU publ., 2007. pp. 48-116.
  2. Marchenko O.Y., Prikhodko V.V., Mal V.V. Kreativnaya valeologiya. Uchebnoe posobie [Creative valeology. Study guide]. Poltava : RVV PUET publ., 2011, 251 p.
  3. Prikhodko V.V. Smysl, rol i znachenie makropedagogiki dlya sovremennoy Ukrainy [The meaning and role of macropedagogics for modern Ukraine]. Sedmye Vseukrainskie chteniya «Pravoslavie v mirovoy kulture» [7th Ukrainian sci. conf. "Orthodoxy in World Culture"]. Available at: http://dsfa.mybb3.net/viewforum.php?f=7.