Contribution of academic ice hockey in ice hockey specialist long-term training system

Фотографии: 

ˑ: 

Dr.Hab., Professor L.V. Mikhno1
PhD A.V. Tochitsky1
Postgraduate I.A. Chichelov1
1National State University of Physical Education, Sports and Health named after P.F. Lesgaft, St.Petersburg

Efforts to secure further progress of the national academic ice hockey sport in the Russian Federation are ranked high on the list of priorities of the Russian Ice Hockey Federation. The academic ice hockey not only heavily contributes to the coaching specialist and Olympic reserve training programs of the relevant physical education universities but is also viewed as a high-priority social project at the modern social development stage.

Keywords: ice hockey, academic ice hockey, trainers training system, top-professional specialist training system.

References

  1. Mikhno L.V. Sistema upravleniya razvitiem khokkeya v Rossii (na primere severo-zapadnogo federalnogo okruga). Dis. dokt. ped. nauk [Russian ice hockey development management system (case study of Northwestern Federal District). Dis. Doct.]. St. Petersburg, 2011, 400 p.
  2. Mikhno L.V., Tochitskiy A.V. Professionalno-pravovye aspekty innovatsionnoy deyatelnosti v podgotovke spetsialistov po khokkeyu s shayboy [Professional legal aspects of innovation in ice hockey specialist training]. Mater. V Mezhdunar. kongressa «Chelovek, Sport, Zdorovye» [Proc. V Intern. Congress ‘Man, Sports, Health’], 2011. pp. 25-26.
  3. Taymazov V.A., Mikhno L.V. Metody podgotovki i professionalnogo sovershenstvovaniya spetsialistov po khokkeyu s shayboy [Training and professional development techniques for ice hockey specialists]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2008, no. 6 (40). pp. 97-102.
  4. Chichelov I.A., Mikhno L.V., Tochitskiy A.V. Povyshenie sportivnoy kvalifikatsii khokkeistov v usloviyakh obrazovatelnogo protsessa v vuze [Building sports skills in ice hockey players in academic educational process]. Uchenye zapiski un-ta imeni P.F. Lesgafta, 2017, no. 1 (143). pp. 218-223.
  5. Chichelov I.A., Zakharkin I.V., Mikhno L.V. et al. Sovershenstvovanie metodiki podgotovki kvalifitsirovannykh spetsialistov v oblasti khokkeya s shayboy v usloviyakh obrazovatelnogo protsessa v vuze [Improvement of training methods for qualified ice hockey specialists in academic educational process]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2017, no. 2 (144). pp. 273-278.
  6. Ewell N. NCAA hockey in the Olympic men’s tournament. College Hockey Inc., 2014, 15 p.