Regional physical culture progress rating

Фотографии: 

ˑ: 

Professor S.M. Obukhov1
PhD, Associate Professor N.B. Obukhova1
1Surgut State University, Surgut

Objective of the study was to find the most informative regional physical culture progress rates with the Khanty-Mansi Autonomous Region taken as a subject to the case study. The available reported statistical data on the physical culture and sport progress in the region and some other relevant data and analyses showed that the regional population engaged in mass physical training and sport reportedly grows faster than some other progress rates including the maximum service capacity of the sport facilities, numbers of trainers etc. The relevant regional statistical reports were found misleading in some aspects due to the inconsistency of the existing reporting system for different sport institutions. The study data and analyses showed that most informative in the set of the regional physical culture progress rates at this juncture are the reported shares of the sporting population, served population per trainer and the time variations of these progress rates.

Keywords: physical culture, analysis, statistical data, region.

References

  1. Obukhov S.M., Obukhova N.B., Shostak N.S. Analiz razvitiya fizicheskoy kultury v KhMAO-Yugre za 2000-2014 gg. [Analysis of development of physical culture in Khanty-Mansiysk Autonomous Region-Yugra for 2000-2014]. Sb. mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. 'Sovershenstvovanie sistemy fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, turizma i ozdorovleniya razlichnykh kategoriy naseleniya’ [Proc. Rus. res.-practical conf. 'Improvement of of physical education, sports training, tourism and health improvement system for various population categories']. Surgut: SSU publ., 2015, vol. 1. pp. 94-100.
  2. Obukhov S.M., Obukhova N.B. Dinamika razvitiya fizicheskoy kultury i sporta v KhMAO-Yugre [Physical culture and sport development dynamics in Khanty-Mansi Autonomous Region Yugra]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 3. pp. 89-92.
  3. Pokazateli razvitiya FKS 2016 [PhCS development indicators for 2016]. Russian Ministry of Sports, 2017. Available at: http://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/. Screen title.
  4. Pokazateli dlya otsenki effektivnosti deyatelnosti organov ispolnitelnoy vlasti subjektov Rossiyskoy Federatsii [Indicators to assess performance of executive bodies of constituent entities of the Russian Federation]. Russian Ministry of Sports, 2017. Available at: http://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/. Screen title.
  5. Svodny otchet po forme federalnogo statisticheskogo nablyudeniya no. 1-FK «Svedeniya o fizicheskoy kulture i sporte» za 2016 god [Consolidated report by the federal statistical monitoring form no. 1-PhC "Information on Physical Culture and Sports" for 2016]. Russian Ministry of Sports, 2017. Available at: http://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/. Screen title.
  6. Svodny otchet 1-FK za 2016 KhMAO-Yugry po munitsipalnym obrazovaniyam [Consolidated report 1-PhC on KhMAR Yugra municipalities for 2016]. KhMAR Administration. Khanty-Mansiysk, 2017. Available at: http://www.admhmao.ru/organy-vlasti. Screen title.
  7. Svodny otchet 1-FK za 2014 KhMAO-Yugry po munitsipalnym obrazovaniyam [Consolidated report 1-PhC on KhMAR Yugra municipalities for 2014]. KhMAR Administration. Khanty-Mansiysk, 2017. Available at: http://www.admhmao.ru/organy-vlasti. Screen title.