Interactive distance education technologies: physical education and sports educational process quality analysis

Interactive distance education technologies: physical education and sports educational process quality analysis

ˑ: 

PhD, Associate Professor Y.A. Veselovskaya1
PhD, Associate Professor N.V. Sidorova1
PhD, Associate Professor N.G. Kuzina1
PhD, Associate Professor I.V. Stolyarova1
1Ulyanovsk State Pedagogical University named after V.I. Ulyanov, Ulyanovsk

One of the priority problems of the modern remote education system is the sagging service quality. The distance education quality may be rated by the following criteria: curriculum; technical and programmatic provisions; education process methods and technologies; and competences built up at every process stage. The education process experiment was designed to test an interactive distance education model on 40 students majoring in 44.03.05 Pedagogic Education discipline (including the Physical Education course and Life Safety course), under the Information and Communication Technology Application in Education curriculum. The experimental interactive distance education model was proved beneficial as verified by the bachelors’ progress in the competency building, with the academic progress found to be notably advanced by the interactive distance education technologies.

Keywords: interactive technologies, distance education quality, physical education and sport department students.

References

  1. Artyukhina M.S. Osobennosti sovremennykh sredstv obucheniya v kontekste interaktivnykh tekhnologiy [Specifics of modern teaching aids in context of interactive technologies]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Ser.: Informatizatsiya obrazovaniya, 2014, no. 2, pp. 76-81.
  2. Bartasevich I.G. Sistema kriteriev kachestva obucheniya studentov v vysshem uchebnom zavedenii [System of criteria of students' learning quality in higher educational institution]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2007, no. 2 (37), pp. 217-220.
  3. Veselovskaya Y.A., Kuzina N.G., Sidorova N.V. Internet-tekhnologii: osobennosti postroeniya metodicheskoy sistemy obucheniya [Internet technologies: methodical education system design features]. Prepodavatel XXI veka, 2014, vol.1, no. 4, pp. 110-114.
  4. Veselovskaya Y.A., Sidorova N.V. Distantsionnye tekhnologii kak sredstvo formirovaniya universalnykh uchebnykh deystviy shkolnikov. Obrazovanie i informatsionnaya kultura: teoriya i praktika. Vypusk «Kiberbezopasnost» [Distance technologies to form universal educational activities for schoolchildren. Education and information culture: theory and practice. Volume "Cybersecurity"]. Proc. Interregional Forum. Ulyanovsk: UlSPU n.a. V.I. Ulyanov, 2016, pp 27-29.
  5. Veselovskaya Y.A., Kuzina N.G., Sidorova N.V. Motivatsionno-tsennostny kriteriy kak faktor povysheniya kachestva formirovaniya internet - kultury [Motivation and value criterion as a factor of improving quality of Internet culture building]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Informatizatsiya obrazovaniya, 2017, vol. 14, N 1, pp. 92-99.
  6. Voitovich I.K. Kriterii effektivnosti elektronnogo obucheniya i kachestva elektronnykh obrazovatelnykh programm v vuze [Criteria for efficiency of e-learning and quality of academic electronic educational programs]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2014, no. 4 (145), pp. 152-156.
  7. Efimov P.P., Efimova I.O. Interaktivnye metody obucheniya – osnova innovatsionnykh pedagogicheskikh tekhnologiy [Interactive teaching methods - basis of innovative pedagogical technologies]. Materialy mezhdunar. nauch. konf. “Innovatsionnye pedagogicheskie tekhnologii” [Proc. internat. sci. conf. “Innovative educational technologies”]. Kazan: Book publ., 2014, pp. 286-290.
  8. Sidorenko E.V. Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii [Methods of mathematical processing in psychology]. St. Petersburg: Rech publ., 2003, 350 p.
  9. Shmakova A.P., Belyaeva E.V. Distantsionnoe obuchenie kak sposob organizatsii samostoyatelnoy raboty bakalavrov [Distance learning to arrange independent work of bachelors]. Teoriya i praktika obschestvennogo razvitiya, 2013, no. 11, pp. 189-191.