Preschoolers' biometrics in Sakha Republic: education psychology analysis

Фотографии: 

ˑ: 

PhD, Associate Professor S.S. Gulyaeva1
1Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha, Republic of Sakha (Yakutia)

The study analyses the kindergarten attending preschoolers’ biometrical test data generated by ‘Genetic-test’ program that was designed based on extensive dermatoglyphic research data array. Subject to the study were 5-6 year olds (n=72) from ‘Chuoraanchyk’ kindergarten attending the Child Development Centre in Sakha Republic (Yakutia). The unique ‘Genetic-test’ program generated the following test data: individual predisposition for one or another education model; most promising vocational specialisation; vocational field; self-fulfilment model; health status and health risks; predisposition for obesity; sensitivity to different factors of influence; general physicality indices; nervous system resource; temperament; and openness to novelty. The study data and analyses were found beneficial for understanding the child, his/her potential resource mobilising, potential talent identification; and setting priorities for the individual development path.

Keywords: preschoolers, biometry, qualities, individuality, forecast, child’s abilities.

References

  1. Aboliyanina S.G. Formirovanie tsennostnogo otnosheniya k zdorovyu u detey 5-6 let v protsesse fizicheskogo vospitaniya [Cultivating value attitude to health in 5-6 year olds in physical education process]. Mater. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Aktualnye problemy fizicheskoy kultury i sporta» [Proc. Intern. Res.-pract. conf. "Actual problems of physical culture and sports"], Khabarovsk, 2008, P. 3.
  2. Boyko R.A., Schneider O.S. Osobennosti fizicheskogo sostoyaniya starshikh doshkolnikov goroda Blagoveschenska [Features of physical condition of senior preschoolers in Blagoveshchensk]. Mat. XVIII Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii “Sovremennye problemy fizicheskoy kultury i sporta” [Proc. XVIII Rus. scie. conference "Modern Problems of Physical Culture and Sports"], Khabarovsk, 2014, P.14.
  3. Kak prokhodit testirovanie? [How does testing work?]. Available at: https://genetic-test.ru (Date of access: 14.03.2017)
  4. Pasyukov P.N. Proekt «Myach druzhby» v doshkolnom obrazovanii ["Ball of Friendship" project in preschool education]. Mat. Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem «Aktualnye voprosy razvitiya fizicheskoy kultury i massovogo sporta na sovremennom etape» [Proc. Rus. res.-practical conference with international participation "Actual issues of current development of physical culture and mass sports"], Yakutsk, 2014, P.152.
  5. Platonova R.I. Monitoring fizicheskogo razvitiya detey kak vazhnoe uslovie sistemy doshkolnogo vospitaniya [Monitoring of physical development of children as an important condition of preschool education system]. Mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. “Razvitie sporta vysshikh dostizheniy i fizkulturnogo obrazovaniya v regionakh RF: istoriya, traditsii, innovatsii” [Proc. res.-pract. conf. "Development of elite sports and physical education in the regions of the Russian Federation: history, traditions, innovations"], Yakutsk, 2009, pp. 261-266.
  6. Chto takoe genetik test? [What is genetic test?]. Available at:  http://genetictest.msk.ru/testirovanie.html, Date of access: 18.03.2017.