Distance education technology with of electronic education elements in physical education university

Фотографии: 

ˑ: 

Dr.Hab., Professor N G. Zakrevskaya1
Dr.Hab., Professor E.V. Utisheva1
PhD, Associate Professor P.G. Bordovsky1
E.Y. Komeva1
1Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

The study analyses the modern online education technologies and outcomes of the distance education technology piloting experiment at the correspondence education department of the physical education university. The distance education technology with online education elements includes the following components: distance education program; distance education process characteristics; distance education models; and distance education technology development component with the online education elements.
The distance education technology piloting experiment showed high benefits of the distance education technology that may be statistically as accessible as the regular education models conditional on a special distance education discipline being included in the curricula. Presently the distance education technology application is regulated by the valid legislation albeit management of every education establishment may regulate the process by own local regulations to spell out the distance education policies and practices as dictated by the specific needs of the education establishment and curricula.

Keywords: online education technology, distance education, electronic education, university, physical education, students.

References

  1. Zakon RF «Ob obrazovanii» ot 10 iyulya 1992 g. no. 3266–1 v redaktsii Federalnogo zakona RF «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Zakon Rossiyskoy Federatsii «Ob obrazovanii» ot 13 yanvarya 1996 g. no. 12-FZ s posleduyuschimi izmeneniyami [RF Law "On Education" dated July 10, 1992 no. 3266-1 in the version of RF Federal Law "On Amendments and Additions to the Law of the Russian Federation" On Education", January 13, 1996 no. 12-FZ with subsequent changes]. Available at: //http: //www. consultant. Ru /document /cons_doc_LAW_140174
  2. Koren A.V. Ispolzovanie elektronnoy obrazovatelnoy sredy Moodle v sozdanii interaktivnykh uchebnykh kursov novogo pokoleniya [Electronic educational environment Moodle to create new-generation interactive training courses]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-elektronnoy-obrazovatelno...
  3. Kornienko S.A. Elektronnoe obuchenie kak sredstvo realizatsii obrazovatelnoy programmy [E-learning as means of educational program implementation]. Mater. V Mezhdunar. nauch. konf. "Pedagogika: traditsii i innovatsii" [Proc. V Intern. sci. conf. "Pedagogics: Traditions and Innovations"]. Chelyabinsk: Dva komsomoltsa publ., 2014, pp. 175-182.
  4. Filippov S.S., Zakrevskaya N.G., Bordovskiy P.G. et al Issledovanie gotovnosti prepodavateley k deyatelnosti v elektronnoy informatsionno-obrazovatelnoy srede universiteta [Study of teachers' competency to work in electronic academic information and educational environment]. Lesgaft NSUPESH, Saint Petersburg. Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2016, no. 8 (138), pp. 234-240.