Key stages of professional boxing sport evolution process

Фотографии: 

ˑ: 

PhD A.R. Mamayev1
Dr.Hab., Professor M.A. Yakunchev1
PhD, Associate Professor V.D. Mikhailov1
A.I. Vlasov1
1Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevyev, Saransk

Objective of the study was to profile, based on a historical analysis, the key stages of the professional boxing sport evolution process in the country. We identified five key stages of the process, with a special emphasis on the boxing sport progress with time from amateur practices to the modern professional sport discipline.
A major role in this process was played by the leading national boxers, their top competitive accomplishments in many events including top-ranking international competitions, and their contribution to the boxing competitive process in cooperation with the governmental decision-makers.

Keywords: sport, amateur sports, professional sports, boxing sport, boxing sport evolution from amateur to professional sports.

References

 1. Amosov N.M., Bendet Y.A. Fizicheskaya aktivnost i serdtse [Physical activity and heart]. Kiev: Zdorovje publ., 1989, 216 p.
 2. Andras Ke. Na ringe [In the ring]. Transl. From Hung. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1974, 112 p.
 3. Andryukhina L.M. Dopolnitelnoe obrazovanie: vozmozhnosti razvitiya lichnosti [Additional education: potential for personal development]. Dopolnitelnoe obrazovanie, 2000, no. 9, pp. 60-64.
 4. Arshavskiy I.A. Fiziologicheskie mekhanizmy i zakonomernosti individualnogo razvitiya [Physiological mechanisms and patterns of individual development]. Moscow: Nauka publ., 1982, 270 p.
 5. Bal'sevich V.K. Ontokineziologiya cheloveka [Human Ontokinesiology]. Moscow: Teoriya i praktika fiz. kultury, 2000, 275 p.
 6. Gautier A., Romm M. Angliyskiy boks [British boxing]. Moscow: Vremya publ., 1930, 141 p.
 7. Gradopolov K.V. Vospominaniya boksera [Boxer's memories]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1972, 303 p.
 8. Gradopolov K.V. Boks [Boxing]. Moscow: Voenizdat publ., 1941, 216 p.
 9. Denisov B.S. Obuchenie i trenirovka boksera [Training and boxer training]. Moscow: Voenizdat publ., 1950, 158 p.
 10. Lyasota A. Tri zolotykh goda [Three Golden Years]. Irkutsk: East Siberian publ.,1974, 118 p.
 11. Mikhailov V.D. Metodicheskie rekomendatsii po organizatsii uchebno-trenirovochnogo protsessa s nachinayuschimi bokserami (dlya trenerov-prepodavateley sektsii boksa) [Methodical recommendations on training process design for beginner boxers (for boxing section trainer-instructors)]. Saransk, 2010, 44 p.
 12. Mikhailov V.D. Upravlenie fizkulturnym dvizheniem pedagogicheskogo vuza [Management of physical culture movement in pedagogical university]. Saransk, 2010, 203 p.
 13. Mikhailov V.P. 170 vstrech na ringe [170 bouts in the ring]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1952, 111p.
 14. Kharlampiev A.G. Shkola boksa [Boxing School]. Moscow: Fizkultura i turizm publ., 1932, 47 p.
 15. Khudadov N.A. Obuchenie i trenirovka yunykh bokserov [Teaching and training of junior boxers]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1955, 118 p.