Effects of single physical education session on mental and hysiological test rates of trainees in different academic sport groups

Effects of single physical education session on mental and hysiological test rates of trainees in different academic sport groups

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №3-2017, pp.51-53

Postgraduate V.M. Klimov1, 2
Dr,Biol., Professor, Merited Scientist of Russia R.I. Aizman1
1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk
2Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk

Moderate-intensity physical workloads (with the HR varying within 130-150 beats per min) in a single physical education lesson as verified by the mental and physiological test rates of trainees in different academic sports. Subject to the tests were the second- and third-year students of Novosibirsk State Technical University going in for the following academic sports: basketball, athletics, aerobics, swimming and body conditioning (BC). A computerised test program under the study yielded the following mental and physiological condition rates: sernsorimotor response rates; brain excitation vs. inhibition process rates; memory rates (classified into the mechanical, semantic and graphical memory rates); attention concentration rates; and the intellectual workability rates. It was found that a short-term moderate-intensity physical load triggered certain improvements in the sport-specific mental functionality rates. The integrated mental and physiological performance rates were also found to increase upon a single physical education lesson in different academic sport groups.

Keywords: physical load, academic sports, students, mental and physiological conditions.

References

  1. Aizman R.I., Aizman N.I., Lebedev A.V., Rubanovich V.B. Metodika kompleksnoy otsenki fizicheskogo i psikhicheskogo zdorovya, fizicheskoy podgotovlennosti studentov vysshikh i srednikh professionalnykh uchebnykh zavedeniy. Metod. posobie [Methods of comprehensive assessment of physical and mental health, physical fitness of students of higher and secondary professional educational institutions]. Novosibirsk: RIF Novosibirsk publ., 2010, 100 p.
  2. Bekmansurov Kh.A., Bildanova V.R. Umstvennaya rabotosposobnost kak integrativny test pasporta zdorovya [Mental performance as an integrative test of health certificate]. Psikhologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie obrazovatelnogo protsessa: teoriya i praktika. Regionalny sbornik nauchnykh trudov. 3-y vyp. [Psychological and pedagogical support of educational process: theory and practice. Regional collection of research papers. 3rd is.]. Moscow: Prosveshchenie publ., 1996, 150 p.
  3. Vasilyeva T.N. Vliyanie uroka fizicheskogo vospitaniya na psikhomotornuyu i umstvennuyu deyatelnost yunoshey. Avtoref. dis. kand. biol. nauk [Influence of physical education lesson on psychomotor and mental activity of young men. PhD diss. abstract]. Novosibirsk, 1999, 20 p.
  4. Davydov O.Y. Vliyanie zanyatiy atleticheskoy gimnastikoy na pokazateli umstvennoy rabotosposobnosti studentov [Influence of body-building session on students' indices of mental performance]. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 3: Pedagogika i psikhologiya, 2008, no. 7, pp. 217–224.
  5. Ilyin E.P. Psikhomotornaya organizatsiya cheloveka [Psychomotor organization in man]. St. Petersburg: Piter publ., 2003, 384 p.
  6. Kizko A.P., Kizko E.A. Kriterii optimalnosti razvivayushchey fizicheskoy nagruzki studentov [Criteria of optimality of developing physical load of students]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal, 2016, no. 3, pp. 122–129.
  7. Kovtun A.A., Moskalenko N.V. Vliyanie fizicheskoy kultury i sporta na psikhofiziologicheskoe sostoyanie studentov [Influence of physical culture and sports on psychophysiological state of students]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 2012, no. 3, pp. 83–86.
  8. Melnikova O.A. Vliyanie zanyatiy fizicheskoy kulturoy na psikhofiziologicheskoe sostoyanie studentov [Influence of physical training on psychophysiological state of students]. Omskiy nauchny vestnik, 2015, no. 3(139), pp. 170–172.
  9. Mindubaeva F.A., Kharisova N.M., Komkina E.G. Vliyanie fizicheskoy kultury i sporta na lichnostnye osobennosti studentov [Influence of physical culture and sports on personality traits of students]. Mezhdunar. zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya, 2016, no. 4, pp. 244–248.
  10. Mikhailova L.A., Orlova S.N. Osobennosti neyrodinamicheskikh protsessov u studentov s razlichnym tipom rabotosposobnosti nervnoy sistemy [Features of neurodynamic processes in students having different types of working capacity of nervous system]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 2016, no. 2., Available at: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24155