Ethno-pedagogics in continuous physical education system

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2017, pp.3-5

UDC 796.071

PhD, Professor I.I. Gotovtsev1
Dr.Sc.Soc., Professor U.A. Vinokurova1, 2
PhD, Professor I.E. Maksimov3
Postgraduate G.G. Alekseeva1, 4
1Churapcha State Institute of Physical Culture and Sport, Churapcha, Republic of Sakha (Yakutia)
2Arctic State Institute of Culture and Arts, Yakutsk
3International Slavic Academy of Sciences, Education, Arts and Culture, Novosibirsk
4North-Eastern Federal University, Yakutsk

The study considers the need in ethno-pedagogy cultivation in the national physical education system with an emphasis on the eco-spiritual potential of the natural and traditional cultural environments and sacred landscapes. The cultural and natural universes have been organically included in the educational and cultural curricula of Churapcha State Institute of Physical Culture and Sport (CSIPC) under its Tayar Khaikha Eco-spiritual, Sport and Health Centre Project. The Project is beneficial for the academic education process in the following aspects: practical sessions under the academic Recreation, Sport and Health Tourism discipline; Youth-focused Activity discipline; Sakha People’s Ethnic Education discipline; Sakha People’s Culture discipline; Sociology of Youth discipline; Youth Leisure Time Design discipline; and Life Safety discipline.

Keywords: eco-spirituality, ethno-pedagogics cultivation, sacred landscape, natural attraction, ecology-spirited personality breeding, physical education

References

  1. Vakalova L.G., Getman E.P. Obrazovatelny klaster kak osnova regionalnoy ekonomiki v sporte [Education Cluster to underlie regional economy in sport]. Materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunarodnym uchastiem «Na puti k XXII Olimpiyskim i XI Paralimpiyskim zimnim igram» [Proc. res.-pract. conf. with intern. participation "On the way to the XXII Olympic and XI Paralympic Winter Games"]. KSUPCST publ., Krasnodar, 2008, pp. 44-46.
  2. Vinokurova U.A., Semenova S.S. Etnokulturnoe obrazovanie v Dalnevostochnom federalnom okruge Rossiyskoy Federatsii [Ethno-cultural education in the Far Eastern Federal District of the Russian Federation]. Min of Education Rep. Sakha (Yakutia), In-te nat. sc. Resp. Sakha (Yakutiya)». Yakutsk: Yakutiya Media-holding publ., 2015, 416 p.
  3. Gulyaev M.D. Nepreryvnoe obrazovanie v sovremennykh sotsiokulturnykh usloviyakh: mater. Vseros. nauch.-prakt. konf. posvyashchennoy 80-letiyu vysshego professionalnogo obrazovaniya v Respublike Sakha (Yakutiya), 15-letiyu FGBOU VPO «Churapchinskiy gosudarstvenny institut fizicheskoy kultury i sporta», 50-letiyu MBDOU TsRR d/s «Chuoraanchyk) [Continuing education in modern socio-cultural conditions: Proc. res.-pract. conf. dedicated to the 80th anniversary of higher prof. education in the Republic of Sakha (Yakutia), the 15th anniversary of Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, the 50th anniversary of MBDOU CRR d / s "Chuoraanchyk)] Churapcha: СSIPCS], 2014, 167 p.
  4. Osechkina L.I. Klasterny podkhod kak uslovie povysheniya effektivnosti deyatelnosti vuza [Cluster approach as a condition of increase of university's efficiency]. Vysshee obrazovanie v Rossii, 2012, no. 9.
  5. Strategiya razvitiya fizicheskoy kultury i sporta v Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda: rasporyazhenie Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 7 avgusta 2009 g. # 1101-r [Strategy of development of physical culture and sports in the Russian Federation for the period up to 2020: Resolution of the Russian Government dated August 7, 2009 № 1101-p].
  6. Shamaev N.K. Osobennosti metodiki fizicheskogo vospitaniya v usloviyakh Severa [Specifics of physical education methodology in the North]. Yakutsk, 1996.
  7. Shamaev N.K. Semeynoe fizicheskoe vospitanie na natsionalnykh traditsiyakh [Family physical education based on national traditions]. Yakutsk, 2003.