Future educator's health competence building in individualized educational environments

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №1-2017, pp.54-56

UDC 796.011.2

Associate Professor, PhD E.M. Golikova1
Associate Professor, PhD P.P. Tissen1
Postgraduate J.G. Abakumova1
1Orenburg State Pedagogical University, Orenburg

The article considers the essence of health competence and the ways to effectively build it in the individualized educational environments, with an emphasis on the process individualization and the role of the health competence in the future educators’ values-cultivation aspect. The student’s self-identification is viewed as pivotal for the physical training and health process individualization, the self-identification providing due guidance for the student to effectively control the self-reliant health protection and development process. Within the frame of the future educator’s training individualization process, the following cognition types were given the top priority: self-reliant discovery of the health protection and building values; and reliance on the common experience of the health-building basics of the modern physical culture to lay a foundation for the individual healthy lifestyle and personality building process. In the individualized education process, the student will have every opportunity to discover new things “in the own self” and “for the own self” by the own creative abilities being mobilized to construct and develop oneself based on the best human-building experience. The individualized education process showed the highest benefits in the self-discovery aspect, particularly in the efforts to build the qualities most valuable for the future educator’s personality.

Keywords: health competence, individualised education.

References

  1. Golikova E.M., Tissen P.P. Personifikatsiya lichnosti studenta s otkloneniyami v sostoyanii zdorovya v protsesse fizkulturno-ozdorovitelnykh zanyatiy [Personification of student with disabilities in health during sports and recreational activities]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2014, no. 6.
  2. Kuchay A.V. Podgotovka budushchego uchitelya v sovremennykh usloviyakh informatsionnogo obshchestva [Teacher training in modern information society]. Vektor nauki TGU. Seriya: Pedagogika, psikhologiya, 2010, no. 2, pp. 78-81.
  3. Orlov A.B. Lichnost i sushchnost: vneshnee i vnutrennee ya cheloveka [Personality and character: the outer and the inner self of man]. Voprosy psikhologii, 1995, no. 2, pp. 5-19.
  4. Orlov A.B. Psikhologiya lichnosti i sushchnosti cheloveka: Paradigmy, proektsii, praktiki. Ucheb, posobie dlya stud. psikhol. fak. vuzov [Psychology of personality and character of man: Paradigms, perspectives, practices. Study guide for students of psychol. faculties]. Moscow: Akademiya publ., 2002, 272 p.
  5. Sukhomlinskiy V.A. Serdtse otdayu detyam [I give my heart to children]. Kiev: Radyanska shkola publ., 1974, 288 p.
  6. Khutorskoy A.V. Tekhnologiya proektirovaniya klyuchevykh i predmetnykh kompetentsiy [Technology of designing key and subject specific competences]. Eidos: Internet-journal, 2005. Available at: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm