Physical culture and sport sector financing situation analysis for Rosatom State Corporation host cities

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №1 2017

UDC 796.075

PhD T.V. Letaeva1
Associate Professor, Dr.Sc.Econ. E.A. Popova1
PhD A.V. Romanova1
PhD D.V. Fedulov1
1South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk

Objective of the study was to appraise the financial allocations for the local physical culture and sports sector in the closed territories hosting corporate entities under control of Rosatom State Corporation. The following analyses were made under the study: financial analysis of the corporate social program of Rosatom SC “Sport and Cultural Project Organization” for the period of 2012–2014; analysis of the socially sensitive Rosatom SC “Physical Culture and Sports Development” Projects and their benefits; analysis of the budget of expenditures of the Rosatom CJSC “Physical Culture and Sports” Projects for the period of 2012-2015; and the Rosatom CJSC units were classified by the financial assignments to the local physical culture and sports sector.

Keywords: Rosatom SC, sport sector financing, social programs.

References

  1. Bobylev S.N. Indikatory ustoychivogo razvitiya dlya gorodov (Indicators of sustainable urban development) / S.N. Bobylev, O.V. Kudryavtseva, S.V. Soloveva // Ekonomika regiona. – 2014. – № 3 (39). – P.101-110.
  2. Zaytseva I. Sport glazami ekonomista: obzor sovremennogo sostoyaniya predmeta (Economists' Perspective on Sport: overview of current state of the problem) / I. Zaytseva // Voprosy ekonomiki. – 2015. – № 11. – P. 100-119.
  3. Zozulya S.N. Problemy resursnogo obespecheniya razvitiya fizicheskoy kultury i sporta (Problems of resources provision of development of physical culture and sport) / S.N. Zozulya, E.V. Kuz'micheva // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – № 8. – P. 46-49.
  4. Publichnye godovye otchety Goskorporatsii «Rosatom» za 2012, 2013, 2014 gody (Rosatom Nuclear Energy State Corporation: Public annual reports for 2012, 2013, 2014) [electronic resource]. – URL: http://www.rosatom.ru.