Runner's heart rate variability data application to analyze and individualize middle altitude training process

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №1 2017,pp. 15-18

UDC 796.01:612

Dr.Biol., Professor N.I. Shlyk1
Associate Professor, PhD A.E. Alabuzhev1
Associate Professor, PhD I.I. Shumikhina1
1Udmurt State University, Izhevsk

The study considers the ways to design the competitive runners’ individual vegetative system performance profiles based on the heart rate variability (HRV) data; and to rate their individual adaptations to the mid-altitude training workload micro-cycles so as to timely detect the first indications of the cardiovascular system deregulations/ overloads. It was found by the study that heart rate cannot be used as such to assess the real condition of a cardio-regulatory system unless supported by a heart rate variability data analysis. Special attention is given to the runners’ HRV data versus different training process designs. It was demonstrated that the long-distance runners with different vegetative regulation levels show different adaptability reserves when tested by the same training workloads. The study also considered the benefits of the heart rate variability profiling tests to schedule the best rest days within a mid-altitude training micro-cycle.

Keywords: heart rate variability, middle altitude, runners, training process individualizing, overtraining.

References

  1. Aghajanyan N.A. Uchenie o zdorove i problemy adaptatsii (Teaching on health and adaptation problems) / N.A. Aghajanyan, R.M. Baevskiy, A.P. Berseneva. – Stavropol: Izd-vo SGU, 2000. – 204 p.
  2. Gavrilova E.A. Sport, stress, variabelnost: monografiya E.A. Gavrilova. – Moscow: Sport, 2015. – 168 p.: il.
  3. Cherkes L.I. Faktory, opredelyayushchie funktsionalnoe sostoyanie regulyatornykh sistem organizma u sportsmenov posle prebyvaniya v usloviyakh srednegorya (Factors determining functional state of athletes' regulatory systems after stay in middle altitude conditons) / L.I. Cherkes, V.N. Ilin // Fiziol. zhurn. –2012. – V. 58. – № 4. – P. 30-34.
  4. Shlyk N.I. Serdechny ritm i tip regulyatsii u detey, podrostkov i sportsmenov: monografiya (Heart rate and regulation type in children, adolescents and athletes: monograph) / N.I. Shlyk. – Izhevsk: Pub. h-se «Udmurtskiy universitet» ("Udmurt University"), 2009. – 259 p.
  5. Shlyk N.I. Dinamicheskie issledovaniya variabelnosti serdechnogo ritma u legkoatletov-srednevikov v trenirovochnom protsesse v usloviyakh srednegorya (Dynamic studies of heart rate variability in middle-distance athletes during training in middle altitude conditons) / N.I. Shlyk, A.E. Alabuzhev, N.Z. Feofilaktov, A.O. Sleptsov // Variabelnost serdechnogo ritma: teor. aspekty i prakt. primenenie (Heart rate variability: theor. aspects and practical application: Proc. of the V All-Russia Symposium with Intern. participation, 26-28 October 2011. – Izhevsk, 2011. – P. 369–384.
  6. Shlyk N.I. Individualny podkhod k analizu variabelnosti serdechnogo ritma u legkoatletov na sborakh v usloviyakh srednegorya (Individual approach to study of heart rate variability in athletes in training camps in middle altitude conditons) / N.I. Shlyk, A.E. Alabuzhev, S.A. Alabuzhev et al. // Ritm serdtsa i tip vegetativnoy regulyatsii v otsenke urovnya zdorovya naseleniya i funktsionalnoy podgotovlennosti sportsmenov: (Heart and type of vegetative regulation in people's health and athletes' functional fitness rating: Proc. of VI All-Russian symposium with international participation, 11-12 October 2016. – Izhevsk, 2016. – P. 300–306.
  7. Shlyk N.I. Ekspress-otsenka funktsionalnoy gotovnosti organizma sportsmenov k trenirovochnoy i sorevnovatelnoy deyatelnosti (po dannym analiza variabelnosti serdechnogo ritma) (Express evaluation of athletes' functional fitness for training and competitive activity (based on heart rate variability study data) / N.I. Shlyk // Nauka i sport: sovremennye tendentsii. – 2015. – № 4 ( V. 9). – P. 5-15.