Educational conditions for school children's self-fulfilment in physical education domain

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №6 2016, pp.69 -72

Associate Professor, PhD V.V. Loginov
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk

The article considers the educational conditions geared to improve the efficiency of the class self-fulfilment models applicable in the school physical education process and clarifies the definition of the key term “trainees’ self-fulfilment in the physical education domain”. The study offers a set of physical exercises applicable at the third lesson of physical education to form a basis for the children’s self-fulfilment with application of the relevant eidetic, gaming, ideomotor, music-rhythmic and competitive sporting models of the school educational process. The study offers a didactic correlation diagram of the process content versus the children’s self-fulfilment process characteristics in the physical training process; and demonstrates positive trends in the children’s determination for the self-fulfilment resource mobilization. The study findings may be applied for more comprehensive psychological/ philosophical analysis and in practical activities of school physical education teachers.

Keywords: self-fulfilment, educational conditions, school children, means, physical education.

References

 1. Bykov V.S. Teoretiko-metodologicheskie osnovy aktualizatsii fizicheskogo vospitaniya uchashchikhsya (Theoretical and methodological basics of actualization of physical education of pupils) / V.S. Bykov // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2002. – № 6. – P. 11-13.
 2. Meretukova Z.K. Polifunktsional'naya sushchnost' aktualizatsii znaniy uchashchikhsya (Multifunctional nature of pupils' knowledge actualization) / Z.K. Meretukova // Izvestiya VGPU. – 2012. – № 10. – P. 60-63.
 3. Opletin A.A. Pedagogicheskie osnovy sotsial'no-nravstvennogo samorazvitiya lichnosti studenta (na materiale fizicheskogo vospitaniya) (Pedagogical basics of student's social and moral personality self-development (based on physical education) / A.A. Opletin. – Perm: PGPU (PSPU), 2008. – 223 p.
 4. Petrovskaya L.A. Teoreticheskie i metodologicheskie problemy sotsial'no-psikhologicheskogo treninga (Theoretical and methodological issues of socio-psychological training) / L.A. Petrovskaya. – Moscow: MGU (MSU), 2008. – 168 p.
 5. Pedagogicheskaya nauka i obrazovanie (Teaching science and education): collected research / Ed. A.Y. Nayn. – Is. 14. – Chelyabinsk: Ural Academy, 2014. – 386 p.
 6. Pedagogicheskaya entsiklopediya: aktual'nye ponyatiya sovremennoy pedagogiki (Educational Encyclopedia: current concepts of modern pedagogics). – Moscow: Vostok, 2003. – 274 p.
 7. Petukhova N.A. Razvitie lichnosti uchashchegosya nachal'noy shkoly na urokakh fizicheskoy kul'tury (Development of elementary pupil's personality at physical education lessons) / N.A. Petukhova // Fizkulturnoe obrazovanie Sibiri. – 2005. – № 9. – P. 26-29.
 8. Pitanova M. E. Stanovlenie sub'ektnosti v khode obucheniya (Subjectivity formation in teaching process) / M. E. Pitanova // Innovatsii v obrazovanii. – 2011. – № 9. – P. 76-82.
 9. Romain A.S. Psikhicheskaya samoregulyatsiya, ee znachenie i vozmozhnosti (Mental Self-Regulation: value and opportunities) / A.S. Romain // Mental Self-Regulation: collected research. – Alma-Ata, 2007. – № 4. – P. 9-12.
 10. Sovremenny slovar' po pedagogike (Modern Dictionary of Pedagogics) / Comp. E.S. Rapatsevich. – Minsk: Sovremennoe slovo, 2011. – 928 p.
 11. Stolyarenko L.D. Pedagogicheskaya psikhologiya (Educational Psychology) / L.D. Stolyarenko. – Rostov-on/D: Fenix, 2008. – 544 p.
 12. Sovremennaya model' fizkul'turnogo obrazovaniya, orientirovannaya na reshenie zadach innovatsionnogo razvitiya ekonomiki (Modern model of physical education meant to settle the problems of innovation development of economy [electronic resource]. – URL: http: mon.gov.ru/materials/4674/avgust08.doc.
 13. Spirin V.K. Organizatsionno-metodicheskie usloviya effektivnogo postroeniya urokov fizicheskoy kul'tury v ramkakh traditsionnoy sistemy fizicheskogo vospitaniya (Organizational-methodical conditions of effective physical education lesson plan within traditional physical education system) / V.K. Spirin // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2008. – № 6. – P. 11-14.
 14. Stolyarov V.I. Perekhod s empiricheskogo na teoreticheskiy uroven' nauchnogo analiza kak metodologicheskaya osnova proektirovaniya programm fizicheskoy kul'tury, sporta i olimpizma (Transition from empirical to theoretical level of scientific analysis as methodological basis for design of physical education, sports and Olympism programs) / V.I. Stolyarov. – Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2015. – № 5. – P. 3-4.
 15. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar (Encyclopedic Dictionary of Philosophy). – Moscow: INFRA, 2002. – 468 p.

dissovet-2006@rambler.ru

21.09.2016 г.